Sportpálya - Sportpálya

4.7/5 based on 3 reviews

Contact Sportpálya

Address :

Kőszeg u. 19, 1144 Hungary

Postal code : 19
Categories :

Kőszeg u. 19, 1144 Hungary
A
Attila Körmendi on Google

Á
Ádám Gergely on Google

K
Kelemen Adrienn on Google

Jó kis hely egy kis edzésre.
It's a good place for a little workout.

Write some of your reviews for the company Sportpálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kálvin tér M - Budapest Levendula Birtok - Maczó-zug MERCEDES ABS HIBAKÓD - MERCEDES ABS HIBAKÓD Bodnár Pincészet - Bodnár Pincészet Csak a "B" kocsma - Csak a "B" kocsma Borcsi Sport Panzió - Borcsi Sport Panzió Borostyán Pedikűr - Borostyán Pedikűr Alcatrans Bt. - Alcatrans Bt. Bonus-Trans kft focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér