Sports and Leisure Center Rendvezvény - Sports and Leisure Center Rendvezvény

3.7/5 based on 7 reviews

Contact Sports and Leisure Center Rendvezvény

Address :

Hollandi út 8, 1213 Hungary

Phone : 📞 +77779
Postal code : 8
Categories :

Hollandi út 8, 1213 Hungary
B
Balázs Cser on Google

G
GYULA MOJZES on Google

F
Futura Clarior on Google

K
Krisztián László on Google

Régen jó volt ide járni. El lehetett szórakozni egész nap.
It's been a long time coming here. You could have fun all day.
D
Dante Alighieri on Google

Németh Szilárd remélem bele fogsz bukni és lámpavasra húznak.
Szilárd Németh I hope you fall into it and they pull me over.
E
Ermi Mirek on Google

Rendezett, szép, a célnak megfelelő.
Tidy, beautiful, fit for purpose.
G
Gábor Petrics on Google

Még nincs nyitva,csak kívülről látni.
Not open yet, only to see from the outside.

Write some of your reviews for the company Sports and Leisure Center Rendvezvény

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. - Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Keszthely, Csók István utca - Keszthely Yankee Bisztró Dr. Reinthaller Ügyvédi Iroda - Dr. Reinthaller Ügyvédi Iroda Bozzay és Társa Ügyvédi Iroda - Bozzay és Társa Ügyvédi Iroda 1161 budapest rozsa utca 23 Activity Költöztetés - Budapest Mester utca 14/G. 6 Nemes Ablak - Nemes Ablak Amanda Clear Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér