Stadion Söröző - Stadion Söröző

3.9/5 based on 8 reviews

Contact Stadion Söröző

Address :

Kerepesi út 24, 1148 Hungary

Phone : 📞 +
Postal code : 24
Categories :

Kerepesi út 24, 1148 Hungary
É
Éva Szatmàriné Maros on Google

Kulturált hely, Önkiszolgáló, de ha kéred szívesen az asztalodhoz viszik.Halk TV szól( nem zavaró), tiszta, a mellékhelysékben felgyúllad a lámpa, ahogy belépsz, papir, kézmosó mindig van. Áraik nagyin.reálisak. Nyárra a széles járda lehetővé tette, hogy egy hajópadlos fedett teraszt hozzanak létre, ahol a dihányzás is megengedett.
Cultured place, Self-service, but if you are happy to take it to your table. Quiet TV is on (not disturbing), clean, the lamp lights up in the restrooms as you enter, paper, hand wash is always there. Their prices are very realistic. By summer, the wide sidewalk allowed for the creation of a covered terrace with a boat floor, where vomiting was also allowed.
V
Vitéz Nyári József on Google

Jó hely.
Good place.
P
Popi S on Google

Meccs utan mentem oda, leizzadva, faradtan kertem mentes vizet, egy ezrest lobogtatva. Kozolte a szoke 30-40 koruli holgy hogy nincs ( egyebkent ha hasznalja a keves agyat bele tudta volna onteni az uvegbol egy muanyag poharba) mondtam akkor csapviz esetleg?:( szoda van! Mondtam h sajnos azt nem szeretem. Azt mondta a holgy: akkor szia! Szerintem ez undorito viselkedes, foleg miutan fizettem volna erte es normalisan kerdeztem! Szegyen! Tole akar el is ajulhattam volna.
I went there after the match, sweating, tired of my garden free of water, waving a thousand. Kozolte the blonde 30-40 age group that there is no (otherwise if you could use the little brain you could pour it from the glass into a plastic cup) I said then tap water maybe? :( soda! I said h unfortunately I don't like it. Hi! I think this is disgusting behavior, especially after I paid for it and I asked normally! Shame! I could have recommended it too.
M
Mónika Fodorné Paróczai on Google

Nyugodt hely ,jó árak!
L
Lászlóné Balog on Google

Kellemes csendes hely. Könnyen megközelithető és nagyon jó a kiszolgálás. Fontos az is hogy még fizethető.
Pleasant quiet place. It is easily accessible and the service is very good. It is also important that it is still payable.
A
András Hegedüs on Google

nem kiszámítható a kártyás fizetés, 2korsó sör egymás után különböző áron lett kiszámlázva, le kapcsolt a kinti tévé, amikor a meghívott vendég zenélni kezdett, meccsnézésre jó a hely
S
Sz on Google

Sokero pélo kircsimarica Loli mol. Hasmokare rakhji csaresz gamba szoszimo
R
Rich Fiddler on Google

Great little bar with outside drinking/smoking area. Prices also 60% than my hotel :-)

Write some of your reviews for the company Stadion Söröző

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Mészkő Park - Mészkő Fitness Park - Mészkő Park / Mészkő Fitness Park Édesség Ajándékcsomagok Boltja - Édesség Ajándékcsomagok Boltja Egzisztencia Bt. - Egzisztencia Bt. King's Gold Horse SE - King's Gold Horse SE Tamariska Cserkészház - Tamariska Cserkészház Orvosi Rendelők, Orvosi Ügyeletek - Orvosi Ügyeletek Mány, Rákóczi Ferenc utca 10. Közösségi Tér - Közösségi Tér Torgyik Trans Kft. - Torgyik Trans Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér