Stephanie park - Stephanie park

4.6/5 based on 8 reviews
Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ Regiment étterem HM-MH Kultúra Üdültetés

Contact Stephanie park

Address :

Zichy Géza u. 3, 1146 Hungary

Phone : 📞 +898
Postal code : 3
Website : http://www.bphkk.hu/
Categories :

Zichy Géza u. 3, 1146 Hungary
M
Márta Berkes on Google

Meghirdetett esemény elmaradása, személyzet hiánya miatt 😬
Due to the absence of a announced event, lack of staff 😬
I
Ildikó Kissné Mayer on Google

A nyugalom szigete! Imádom! ❤
An island of tranquility! I love it! ❤
G
Gáspárné Pusztai on Google

Aki kultúrára szomjazik,melegen tudom ajánlani,mert ott mindent megtalál.
If you thirst for culture, I can recommend it warmly because you will find everything there.
I
István Sághi on Google

Kellemes kis hely, bár a székek hosszabb távon kissé kényelmetlenek, kevés a hely a sorok között.
A nice little place, although the chairs are a little uncomfortable in the long run, there is little space between the rows.
K
Katalin Zsuzsánna Mester on Google

Egy vidám műsort láttam a Stefánia Palotában. Az idősek napján voltam ott a barátnőmmel. A büfében finom süteményt lehet kapni.
I saw a fun show at Stefania Palace. I was there with my girlfriend on Elderly Day. A delicious cake is available at the buffet.
B
Béla Árky on Google

4o percet vártunk az első fogásra. (A leves viszont finom volt.)
We waited 4o minutes for the first catch. (The soup, on the other hand, was delicious.)
O
O. Strelbitska on Google

Прекрасное тихое место. Иногда заходила туда посидеть с маленьким ребёнком, т.к. людей не очень много. Красивый дворец, есть ресторан, постоянно есть бесплатные выставки скульптур в парке. Мы в летнее время частенько туда захаживаем покушать на лавочке мороженое из Boroka fagyizo по пути в Варошлигет.
Lovely quiet place. Sometimes I went there to sit with a small child, because there are not very many people. A beautiful palace, there is a restaurant, there are constantly free sculpture exhibitions in the park. In the summer, we often go there to eat ice cream from Boroka fagyizo on the bench on the way to Varoshliget.
M
Margit Sebestyén on Google

Bárki besétálhat napközben, estére bezárják mivel a Stefánia Palotához tartozik.Csendes és nagyon gondozott, a kisgyerekeket akár mezítláb is lehet hagyni rohangálni benne. Egy darabka természet a Thököly út forgatagától távol. Az elmúlt időszakban kortárs szobrokból időszaki tárlatokat rendeznek.
Anyone who walks in during the day is closed in the evening because it belongs to the Stefania Palace. A piece of nature away from the bustle of Thököly Road. Recent exhibitions of contemporary sculptures have been held.

Write some of your reviews for the company Stephanie park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Városi Egészségügyi Intézmény Százhalombatta Dunamenti Erőmű Részvénytársaság Orvosi Rendelő Erőmű utca - Városi Eü. Intézmény Százhalombatta Dunamenti Erőmű Rt. Orvosi Rendelő Erőmű u. Óvodák - Óvodák weboldal készítés székesfehérvár - weboldal készítés székesfehérvár Lengyel palota - Lengyel palota "Paradicsom" Zöldség- gyümölcs kis és nagykereskedés - "Paradicsom" Zöldség- gyümölcs kis és nagykereskedés Steszlin-kápolna Kloki-Trans Kft. - Kloki-Trans Kft. Szabó Ervin - Szabó Ervin Pálhalma, BV központ focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér