Street Workout Fitness Park - Street Workout Fitness Park

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Street Workout Fitness Park

Address :

Vásárló u. 7, 1102 Hungary

Postal code : 7
Categories :

Vásárló u. 7, 1102 Hungary
J
Janos Puporka on Google

Legjobb :)
Best :)
S
Sàndor Màrton on Google

Sok az alkoholista a közelbe
Lots of alcoholics nearby
D
Dénes Tamás Sendula on Google

Megszokott kultúrált kiszolgálás.
Usual cultured service.
J
József Csikota [HUN] on Google

Használható de nem a legbőségesebb a gépkínálat.
It can be used but it is not the most abundant machine range.
A
Annamária Gordos on Google

Uh, kiderült, hogy nem a régi az álló képességem. Jó kis etap volt. 😉
Uh, it turned out that my old capability is not old. It was a good little stage. 😉
V
Vivien Gabriella Kis on Google

Nyugodt, csendes de központi helyen van. Sokat járok ide.
It is in a calm, quiet but central location. I come here a lot.
D
Dóri Berkes on Google

Saját testsúlyos eszközök, jó lenne, de gyerek méret :) Ami használható: húzódzkodó, bordásfal, fellépők, korlát, negatív pad (felüléshez). Bár magasabb embernek talán ezek sem. Ami egyáltalán nem: majomlétra, kötél, gyűrű. Kicsi és/vagy simán leér az ember lába. It would be good for bodyweight exercises, but it is children size. What you might be able to use: pull-up bar, wall bars, steps, parallel bars, negative bench (for crunches). But if you are taller maybe not even these. What you certainly cannot use: monkey bar, rope, rings. It's small and/or your feet reach the ground easily.
Own weighty tools, it would be good, but kid size :) Which can be used: puller, ribbed wall, steppers, railing, negative bench (for sit up). Although they may not be taller people. Not at all: monkey ladder, rope, ring. His feet are small and / or smooth. It would be good for bodyweight exercises, but it is children size. Pull-up bar, wall bars, steps, parallel bars, negative bench (for crunches). But if you are taller maybe not even these. Monkey bar, rope, rings. It's small and / or your feet reach the ground easily.
B
Bendeguz Szük on Google

Néhány átlag cucc. Rúd, viszonylag tág párhuzamos korlát, lankás hasizom pad, még néhány játék. Már kopott minden, de rendben van. Ugyanazok az eszközök, mint az Óhegy parkban.
Some average stuff. Bar, relatively wide parallel railing, sloping abdominal pad, some more play. Everything is worn out, but it's okay. Same tools as in Old Mountain Park.

Write some of your reviews for the company Street Workout Fitness Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Városi Strand - Városi Strand Dreher italdiszkont, Ana kft - Ana kft Kalotsa Pékség - Kalotsa Pékség Eldorado Inn & Camping - Eldorado Inn & Camping Jakab Ház - Jakab Ház Márkus Bt - Márkus Bt Relax 2000 Kft Idősek Klubja - Idősek Klubja Puzsa Vendégház - Puzsa Vendégház focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér