Street Workout Fitness Park - Street Workout Fitness Park

4.5/5 based on 2 reviews

Contact Street Workout Fitness Park

Address :

Csobánka tér 5, 1039 Hungary

Phone : 📞 +88977
Postal code : 5
Website : http://obuda.hu/hirek/megvan-a-negy-fitnesz-park-helyszine/
Categories :

Csobánka tér 5, 1039 Hungary
I
István Györfi on Google

P
Pascal RIDE on Google

Fitneszpark gumirozott talajjal
Fitness park with rubberized soil

Write some of your reviews for the company Street Workout Fitness Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Víziközmű Társulat - Sándorfalva-Szatymaz Beruházó Víziközmű Társulat Grand Ingatlan - Grand Ingatlan Muskátli Vendégház - Muskátli Vendégház Benke Cukrászda - Benke Cukrászda PD Sport-Ing Kft - PD Sport-Ing Kft K + M Kft. - K + M Kft. FOXPOST - FOXPOST marketingsziget - marketingsziget Hold utca 22. 2.ajtó focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér