Street Workout Fitness Park - Budapest

3.7/5 based on 8 reviews

Contact Street Workout Fitness Park

Address :

1101 Hungary

Categories :

1101 Hungary
s
sama Kami on Google

R
Richard Rendes on Google

O
Oleg Rozigin on Google

L
Lajos Zamatóczky on Google

Átlagos kondipark, a célnak megfelel.
Average gym, fit for purpose.
S
Sándor Lukács on Google

Nagyon jó pihenő park
Very good resting park
P
Péter Muth on Google

Átverés ez a szar, kb használhatatlan, és jelentősen alulméretezett
Scam is this crap, about useless, and significantly undersized
M
Melinda Tóth on Google

Egy-két gépnek nem sok értelme van, de ezt leszámítva remek.
Some machines do not make much sense, but apart from that, it's great.
G
Gyula Petrovacz on Google

Small, nice,green,natural,squirells.

Write some of your reviews for the company Street Workout Fitness Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Kiserdei Napköziotthonos Óvoda - Kiserdei Napköziotthonos Óvoda AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. - AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Kóny, újtelep Társasház - Társasház Samir Kamel Étterem - Samir Kamel Étterem Vodafone Forum - Vodafone Forum Kállainé és Társa Bt. - Kállainé és Társa Bt. Pesti Portré Kft. Internorm bemutatóterem - Internorm bemutatóterem focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér