Svábhegy - Budapest

4.8/5 based on 5 reviews

Contact Svábhegy

Address :

1125 Hungary

Categories :
City : Svábhegy

1125 Hungary
J
Julia Pinter on Google

B
Badits Marcell on Google

Átszállás a 21-es és a 212 autóbuszra. BKV automata
Transfer to buses 21 and 212. BKV machine
M
Mohácsi Sándor on Google

Hangulatos hely.
Cozy place.
P
Péter Tőkési on Google

szép régi állomás épület, csak egy kicsit több gondot kéne fordítani az állagmegóvásra
nice old station building, just a little more care should be taken to preserve the condition
G
Gábor Pálinkás on Google

Egy klasszikus, a boldog békeidőket idéző állomásépület a fogaskerekű vonalán
A classic station building on the cogwheel line that evokes happy peace

Write some of your reviews for the company Svábhegy

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
BeanGO Coffee Roasters - BeanGO Coffee Roasters Kulissza Pub & Terasz - Kulissza Pub & Terasz Kecel, kenderföldek - Kecel Rózsavölgyi és Társa Kft. - Rózsavölgyi és Társa Kft. Irodaház - Irodaház OMCS fasor - Kunadacs Exir Hungary Ipari és Kereskedelmi Rt. Nevermind Nyelviskola - Budapest Petite Pomme Családi Bölcsőde - Óbudán már 8. éve - Petite Pomme Családi Bölcsőde - Óbudán már 8. éve focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér