Szabadtéri Fitness Park - Szabadtéri Fitness Park

4.3/5 based on 7 reviews

Contact Szabadtéri Fitness Park

Address :

Gidófalvy Lajos u., 1134 Hungary

Categories :
City : Gidófalvy Lajos u.

Gidófalvy Lajos u., 1134 Hungary
S
Szabó Zsolt on Google

G
Gábor Horváth on Google

B
Boza Kriszta on Google

M
Miklósné Hanuska on Google

K
Kevin Adams on Google

K
Katalin Kozma on Google

R
Róbert Strbik on Google

Többségében nem ergonomikus géppark, de aki nagyon elszánt megtalálhatjai az alkalmasabbakat.
Most of it is not an ergonomic machine park, but those who are very determined can find the most suitable ones.

Write some of your reviews for the company Szabadtéri Fitness Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Léta-Hús Kft. - Léta-Hús Kft. EuroDog Állateledel - EuroDog Állateledel Rossmann Drogéria Parfüméria - Rossmann Drogéria Parfüméria Évi Kozmetika Borsod Volán Zrt. - Borsod Volán Zrt. amplifon - amplifon Carpe DM Picur magánóvoda - Veresegyház City trafik - Sopron focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér