Szépvölgyi dűlő - Budapest

5/5 based on 5 reviews

Contact Szépvölgyi dűlő

Address :

1025 Hungary

Categories :
City : Szépvölgyi dűlő

1025 Hungary
A
Anita Polyák on Google

L
Lakner Kata on Google

M
Mose Hayward on Google

G
Gabriella Szilasi on Google

Erdő a városban. Természeti kincseink egyike, kitűnő kirándulóhely, csend, nyugalom,vaddisznótúrás,rókanyom. Csak az kiránduljon itt, aki megtudja őrizni az erdő tisztaságát és értékelni tudja a csenben hallható neszt, madárcsicsergést.
Forest in the city. One of our natural treasures, an excellent excursion destination, silence, tranquility, wild boar hiking, fox trail. Only those who know how to keep the forest clean and appreciate the nest, the chirping of birds, can keep the forest clean.
K
Katalin Tasi on Google

Gyönyörű szép a természet imádom a legjobb kikapcsolódás a vilagon😊
Beautiful beautiful nature I love the best relaxation in the world😊

Write some of your reviews for the company Szépvölgyi dűlő

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet - Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet Londongreen - Londongreen Isztiméri temető Orvosi Rendelők - Orvosi Rendelők Lámpagyújtó szobra - Budapest Mesterpék Kkt. - Mesterpék Kkt. Hatósági Húsbolt - Hatósági Húsbolt Mátrakeresztes Focipálya - Mátrakeresztes Focipálya Alsónemesapáti Posta - 8924 focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér