Tabani Tenisz Center - Tabani Tenisz Center

4.3/5 based on 8 reviews

 

   

 

HÁZIREND

 

A Tabáni Tenisz Center (TTC) sportpályáit, illetve a klubházát, a kiszolgáló létesítményeit, illetve parkolóját az alábbi szabályok megtartásával lehet igénybe venni:

 

 1. Teniszpályák és a klubház használatára jogosultak:
 • A klub tagjai, illetve a velük együtt teniszezők.
 • A sportiskola tagjai, illetve kísérőik.
 • A szponzorok zártkörű versenyeinek meghívottai.
 • A térítési díjat megfizető eseti teniszezők.

(Mindannyian a recepción található beosztás szerinti időpontban és pályán.)

 • Az étterembe érkező vendégek.

 

 1. Teniszpályák használatának szabályai:
 • A teniszpályákat az előre megbeszélt időben és időtartamra, a térítési díj előzetes rendezését követően lehet igénybe venni.
 • A pályákon kulturált sportöltözékben és teniszcipőben lehet játszani.
 • A játékot csak alapos bemelegítés után szabad elkezdeni. (?)
 • A pályán kulturáltan kell viselkedni, másokat nem szabad zavarni.
 • A pályán, illetve közvetlen környezetében nem szabad hangoskodni.
 • A játék után a teniszpályát le kell húzni, a használt eszközöket a helyükre kell tenni.
 • A játékosokról – hozzájárulásuk nélkül – nem szabad kép- vagy hangfelvételt készíteni.

 

 1. A klubház helyiségek használatának szabályai:
 • A TTC területére csak tiszta és kulturált öltözékben lehet belépni.
 • Az étteremben izzadt ruházatban a fotelekbe, ill. a székekre ülni nem szabad.
 • A teniszcipőt a játék után le kell cserélni, illetve „védőhuzatot” kell ráhúzni. Salakos cipővel az öltözőbe, ill. az étterembe belépni nem szabad.
 • A klubban csak kulturáltan, másokat nem zavarva szabad tevékenykedni: pihenni, étkezni, illetve társasági életet élni.
 • A klubban tartózkodni kell mások zaklatásától, nyugalmának megzavarásától, illetve a tolakodó magatartástól.
 • Az étteremben csak az ott vásárolt élelmiszert és italt lehet fogyasztani. Távozáskor a számlát ki kell egyenlíteni. Tartozni nem lehet, előrefizetésre, számlavezetésre azonban van lehetőség.
 • A mosdók, zuhanyzók és a mellékhelyiségek használatakor ügyelni kell a tisztaság megőrzésére. Személyes tárgyakat csak szekrényben lehet az öltözőben hagyni.
 • A TTC területén dohányozni tilos.

 

 1. Egyéb szabályok:
 • A TTC zárt parkolóját csak az arra jogosultak - a belépőkártya használatával, a KRESZ szabályainak betartásával (a felfestések, a forgalom elől elzárt területek jelzéseinek figyelembevételével, a gyalogosforgalom biztosításával) - vehetik igénybe.

       Ha a parkoló betelt, a klub vezetése időlegesen felfüggesztheti a további gépkocsik behajtását.

 • A vendégek tudomásul veszik, hogy a TTC területén a biztonsági videofelvétel készül, amelyet a vezetőség bizalmasan kezel.
 • A TTC területén talált tárgyakat a recepción kell leadni.
 • A TTC területén észlelt balesetekről, esetleges rendellenességekről a recepciót haladéktalanul értesíteni kell.
 • A TTC alkalmazottai felhívhatják a figyelmet a házirend betartására.
 • A házirend megtartásával kapcsolatos vita esetén a TTC ügyvezetőjéhez, vagy az ő megbízottjához kell fordulni. Ha a vita így nem rendezhető, az ügyvezető a TTC Etikai Bizottságához fordul.

 

Budapest, 2016. márc. 31.

TTC Vezetőség

Contact Tabani Tenisz Center

Address :

Krisztina körút 6112 hrsz Budapest, Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 6112
Website : http://www.tabantenisz.hu/
Categories :
City : hrsz Budapest

Krisztina körút 6112 hrsz Budapest, Hungary
N
Nagy Ramóna on Google

Nagyon jó volt már egy 2-3 éve teniszezem ott ès nagyon jó meg az ennivalók is nagyon finomak💖
I've been playing tennis there for 2-3 years and it's very good and the food is very delicious
L
László Nádasy on Google

Én nem a tenisz miatt voltam ott. Koncertek voltak augusztus 20 után. A hely még mindig varázslatos.
I wasn't there for tennis. There were concerts after August 20th. The place is still magical.
Z
Zoltán Horváth on Google

Kellemes környezet, jó pályák. Jót játszottunk.
Pleasant environment, good tracks. We played well.
V
Viktor Solymos on Google

Nem szeretném többet betenni a lábam. Ha sértődékeny lennék, akkor igen csak rosszul esett volna, amit a személyzet mondott rólam a hátam mögött. De sajnos hallottam. Hát ezért...
I don't want to put my feet in anymore. If I were offended, it would have been very bad what the staff said about me behind my back. But unfortunately I heard. That's why...
D
Daniel Tarnai on Google

Cool place, I spent a lot of time there! Highly recommended
L
Laszlo Magyar on Google

Great tennis court. I give it 4 star beacause it is a bit noisy of the trafic in rush hours.
S
Sagar Raheja on Google

Visiting Budapest next month. Staying at a nearby Hotel. How much does it cost to book a court and play for around an hour or two ?
e
eszter puch on Google

Best tennis club ever in the city!

Write some of your reviews for the company Tabani Tenisz Center

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Tesztállomás - MOL töltőállomás mellett Nagyárpád Boros utcai régi temető - Pécs Urai Thai Masszázs - Horánszky u. 1 a hey! - a hey! Eutcon Kft. - Pályázatírás - Eutcon Kft. - Pályázatírás Baranya Mihály - Baranya Mihály Kéménytechnika Kft - Kéménytechnika Kft TOS Technologies - Budapest Ózd, Vízművek focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér