Tchaikovsky park - Tchaikovsky park

4.1/5 based on 8 reviews

Contact Tchaikovsky park

Address :

Halom utca, 1105 Hungary

Phone : 📞 +8
Website : http://www.kokertkft.hu/
Categories :
City : Halom utca

Halom utca, 1105 Hungary
G
Gijon Driver on Google

Valamiért mostohagyerek lehet ez a park, vagy lehet "csak" a nagyobb átmenő gyalogosforgalom miatt is, de jóval igénytelenebb-szemetesebb mint a környező két park kőbányán.
For some reason, this park may be a stepchild, or it may be "just" because of the greater pedestrian traffic, but it is much more unassuming than a garbage quarry in the two surrounding parks.
Á
Ágnes Szemethy on Google

A park szép lenne, de eléggé elhanyagolt. Több híres zeneszerző szobra megtalálható itt.
The park would be nice, but pretty neglected. Several statues of famous composers can be found here.
P
Peter Stewart on Google

Tiny park in the middle of Budapest
D
Don Yonas (Yonas) on Google

It is a small park on Kobanya
u
ugur on Google

a little neglected park but dog walking area is not bad.
A
Attila Nyikos on Google

Nice park for wondering. Skate boarding possible. Ice skating in the side.
C
Chris Kennedy on Google

Too many junkies
D
David Ujlaki on Google

Park with sport fields and statues of famous music composers

Write some of your reviews for the company Tchaikovsky park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Torma utca - Budapest Sülysáp, úri elágazás - Sülysáp Market tradicional - Market tradicional Várpalota, Vízmű Németh-Kiss Eszter masszőr Markovics Jenő - Markovics Jenő Onix Center - Pelikán PUPA MILANO - CORVIN PLAZA - PUPA MILANO - CORVIN PLAZA Menedékvár Közösség - Menedékvár Közösség focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér