Tengerszem Tennis Club - Tengerszem Tennis Club

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Tengerszem Tennis Club

Address :

Tengerszem u. 62, 1142 Hungary

Phone : 📞 +897
Postal code : 62
Website : http://www.tengerszemsportklub.hu/
Categories :

Tengerszem u. 62, 1142 Hungary
C
Czibere Balázs on Google

Családias hely, jó áron. Nagyon kedves mindenki, szolgáltatások is teljesen megfelelnek az igényeimnek, mindenkinek ajánlom.
Familiar place, good price. Everyone is very kind, services also fully meet my needs, I recommend to everyone.
T
Tamas Kati on Google

Tavasz óta fényt hozott az életembe a Tengerszem🤩 Igazi Kincsre leltem az edzőm személyében!🥰 A klub pedig első perctől fogva befogadott és már egészen otthonosan mozgok a pályákon 😅 Nagyon imádok ide járni; teljesen beszippantott,mindenkinek csak ajánlani tudom a helyet!!!👏
Since the spring, the Sea Eye has brought light to my life em I have found a real treasure in the person of my coach! completely sucked in, I can only recommend the place to everyone !!! 👏
A
Alexander Gerstl on Google

Kedves és profi oktatók, jól karbantartott pályák, emberi árakkal
Dear and professional instructors, well-maintained tracks with human prices
D
Dallos Ádám on Google

Nem gumicsizmában, de nem is klasszikus teniszcipőben mentünk pályára. A szabály nem ismerete valóban nem jogosít fel a szabály mellőzésére, így bár azt furcsáljuk, de megszegésének következményét is elfogadtuk. A kommunikáció hangneme viszont az első perctől sem volt éppen "partneri", semmilyen szolgáltatótól (legyen az monopol helyzetben, vagy épphogy nem!) nem ildomos. Így ugyan mi valószínűleg már nem leszünk ügyfelek, de ha az értékelésen túl még meg lettünk szólítva, akkor én is a legjobb jóindulattal kívánok partneribb hangnemet még a hozzánk hasonló rendszegőkkel szemben (sőt, esetleg a még nálunk is renitensebbekkel szemben is) és ennek következtében sok elégedett ügyfelet, jó értékelést!
We went to the court not in rubber boots, but not in classic tennis shoes. Not knowing the rule really doesn’t entitle you to ignore the rule, so while we’re weird about it, we’ve accepted the consequences of breaking it. The tone of the communication, on the other hand, was not exactly "partner" from the first minute, it is not unthinkable from any service provider (whether in a monopoly position or not!). So we probably won't be customers anymore, but if we've been approached beyond the evaluation, I'd like to have a more benevolent tone with the best benevolence, even against those who like us (and maybe even those who are more renowned) and, as a result, many satisfied customer, good evaluation!
Z
Zoltán Kurali on Google

Az 1-es értékelés nem a pálya állapotának szól, hanem annak a minősíthetetlen hangnemnek, ahogyan kommunikáltak velünk - de a kommenteket nézve ez nem egyedi jelenség. Ha annyira szigorú a szabályzatuk, hogy futócipőben nem léphet senki a pályára, akkor engedjenek meg két javaslatot: - Vagy már az időpontfoglalásnál jelezzék előre, hogy ne a helyszínen derüljön ez ki, hisz nem gondolom, hogy ez alapvetés lenne, ismerve más teniszpályák szabályzatait, - vagy ha mégis a helyszínen derül erre fény, akkor engedjék játszani az illetőt, hogy ne feleslegesen utazzon el Önökhöz, és figyelmeztessék, hogy legközelebb milyen felszerelésben érkezzen. Az Önök által felkínált szakadt, elhordott cipők nem jelentenek valódi megoldást, csak sérülésveszélyt. Szerintem ez lenne humánus szolgáltatás, persze ezt nem nekem kell eldöntenem. Ha a fentiek közül nem is fogadnak meg semmit, akkor csak azt kívánom, hogy egyenragú félként tekintsenek vendégeikre, hisz ezzel mindenki csak nyerne.
A rating of 1 is not about the condition of the track, but about the unqualified tone in which they were communicated to us - but looking at the comments, this is not a unique phenomenon. If their rules are so strict that no one can run on the track in running shoes, let me make two suggestions: - Or be informed in advance at the time of booking that this will not be revealed on the spot, as I do not think this would be fundamental, given the rules of other tennis courts, - or, if this is revealed on the spot, allow the person to play so that they do not travel to you unnecessarily and warn you of the equipment they will arrive next. The torn, worn-out shoes you offer are not a real solution, only a risk of injury. I think that would be a humane service, of course I don’t have to decide that. Even if they don’t accept any of the above, I just want them to be seen as equal parties to their guests, because that’s what everyone would just win.
D
Dorka Fenyő on Google

Minősíthetetlen hangnemben beszélnek az emberrel, ha utcai cipőnek kinéző cipőben mész, akkor bunkó stílusban fejezik ki a nemtetszésüket, és hivatkoznak a sosem látott szabályzatra. Covid esetén sem lehet lemondani 24 órán belül, inkább menjünk betegen is játszani...
They talk to people in an unqualified tone, if you go in shoes that look like street shoes, they express their displeasure in a jerky style and refer to a rule you’ve never seen before. In case of Covid, it is not possible to cancel within 24 hours, let's go to play sick ...
F
Franciska Takács-Cseleszki on Google

Szép kártyával valójában nem is lehet fizetni. Csak készpénz…
You can't really pay with a nice card. Only cash…
t
theloár on Google

Nice

Write some of your reviews for the company Tengerszem Tennis Club

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Fanyűvő restaurant - Fanyűvő restaurant Havellant László - Havellant László Noware Bt. - Noware Bt. DESPAR Nő és Férfi - Nő és Férfi Gyulaháza, orvosi rendelő Varga Margit - Varga Margit Bűnbarlang - Cafe And Bar- - Bűnbarlang - Cafe And Bar- Hajdúsági Sütõdék Rt. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér