Testvériség SE - Testvériség SE

4.3/5 based on 8 reviews
Szombaton, kora reggel Tiszakécskére látogattunk, ahol modern körülmények vártak minket. A mérkőzést kissé feszülten kezdte a csapat, annak ellenére, hogy az ellenfél játékosai nem helyeztek ránk nyomást. A mérkőzés első fele kiegyenlített játékot hozott. Sajnos egy egyéni hibából vezetéshez jutottak a kécskeiek. Erre reagálva, a középpálya és a támadó sor gyors átszervezése után magunkhoz ragadtuk a kezdeményezést és helyzetek alakítottunk ki. Jött is az egyenlítő gól, Nyitrai Bence, jókor jó helyen volt! Viszont jött egy újabb óriási egyéni hiba, ami után ismét az ellenfél vezetett. Félidő 2:1. Cserék és némi frissítés után a második félidő eleje sem úgy sikerült, ahogy elterveztük 3:1. Innentől viszont magukhoz tértek a játékosok és teljes mértékben átvettük a mérkőzés irányítását. Ennek köszönhető a két nagyszerű gól is, amit szereztünk, ezzel egyenlítve 3:3! Ismét Nyitrai Bence volt eredményes előbb majd utóbb Benyó Bence. Az ellenfél látva a fölényünket, kontrákra rendezkedett be. Egy jól sikerült támadás után ismét magukhoz ragadták a vezetést. 4:3. Nem adták fel a fiúk és oldalszabadrúgásból Török Ákos nagyszerűen készítette le a labdát, melyből Molnár Marcell volt eredményes, kialakítva a végeredményt. 

Contact Testvériség SE

Address :

Bánkút u. 71, 1154 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 71
Website : http://testverisegse.hu/
Categories :

Bánkút u. 71, 1154 Hungary
K
Kovács Gyula on Google

Igazi remek amatör foci van a Bánkút utcában.
There is real great amateur football on Bánkút Street.
S
Sándor Nagy on Google

Szép pálya, jó csapatokkal, klasz mérkőzésekkel. Súper BÜFÉ.
Nice track, with good teams, cool matches. SUPER BUFFET.
E
Ervin Papp on Google

Barátságos, oldschool hely...
Friendly, oldschool place ...
G
Gergely Nanasi on Google

Rossz minőségű, göröngyös pálya. Van működő büféje. A WC annyira mocskos, amilyet manapság már ritkán lát csak az ember Magyarországon. Lelátó gyanánt ki van alakítva egy 2 méter magas domb (töltés) az pálya egyik oldalán, rajta néhány rozoga paddal, de ez 15-20 m-re van a pálya szélétől.
Poor quality, bumpy track. It has a working buffet. The toilet is as dirty as it is rarely seen in Hungary today. As a spectator stand, there is a 2 meter high hill (embankment) on one side of the track with some rickety benches on it, but it is 15-20 m from the edge of the track.
A
ANDRÁS GEISZLINGER on Google

Teljes felújítást igényel az egész környezet új klubbhelységgel új pályával modernizálni kellene a lelátót és a salak helyett egy korrekt füves pályát kialakítani több gyermek program kerületi de országos szintű tornákat lehetne itt rendezni hálás környezetet nyújtana családok és a gyermekek sport szintű fejlődésében. A pálya nagy, felosztható, egy időben akár 4-5 korosztály is edzhet. A pálya melletti kis pályán a legfiatalabb korosztály is megtanúlhatja a labdarúgás fortélyait. A pálya csak nyáron pár hétig használható minőségi futballozásra, egyébként vagy kemény a talaj és azonnal elpattant a labda,vagy olyan magas a fű, hogy nem lehet rajta passzolni az alig felfújt zsámoly labdát. Az öltözők és a környezet kőkorszaki feelinget ad nem egy fiatal gyermekek számára biztonságos helyszínt ad.
It requires a complete renovation in the whole environment with a new club room with a new track to modernize the stadium and instead of slag instead of a fair grassland path to create more children's program districts but nationwide levels could be arranged here to provide a grateful environment for the development of families and children in sport. The track is large, it can be divided up and you can train up to 4-5 age groups at the same time. On the small track next to the track, the youngest age group can learn the tricks of football. The track can only be used for quality football in the summer for a couple of weeks, otherwise the ground is hard or hard, or the grass is too high or the grass is so high that it can not pass the barely inflated ball. Changing rooms and the environment give Stone Age feeling a safe place for a young child.
T
Toyoka Toyoka on Google

Jó közösség. Kiváló edzők.
Good community. Excellent coaches.
L
László Bauer on Google

Remek feltételek mellett kiemelkedő szakmai munka minden korosztályban
Outstanding professional work for all ages under excellent conditions
F
Ferenz Holzer on Google

Egy igazi tradicionális pálya a Testvériség SE otthona 1972 óta!A szív diadala az egyesület és a benne sportolók!
A real traditional track of the Brotherhood SE's home since 1972. The triumph of the heart is the association and its athletes!

Write some of your reviews for the company Testvériség SE

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Juhász Ügyvédi Iroda - Juhász Ügyvédi Iroda Z+D reál élelmiszer - Z+D reál élelmiszer Őrségi Nomád-Lak - Őrségi Nomád-Lak ALDI - ALDI Miklós Kft. - Miklós Kft. Bakancsos Ház Turistaszálló - Bakancsos Ház Turistaszálló Solar-Metall Box Kft - Solar-Metall Box Kft Alpinelektro - Alpinelektro Őrbódé magasles - Fertőd focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér