Thököly úti magányos nő szobra - Thököly úti magányos nő szobra

4/5 based on 4 reviews

Contact Thököly úti magányos nő szobra

Address :

Thököly út 61, 1146 Hungary

Postal code : 61
Categories :

Thököly út 61, 1146 Hungary
G
Gábor Horváth on Google

M
Miklós Szilágyi on Google

Sajnos nincs karbantartva.
Unfortunately, it is not maintained.
B
Bence Melega on Google

Tudtad, hogy Budapesten a Thököly úton áll egy ház, melynek ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll? A legenda szerint, az első világháború idején a lakásban egy fiatal házaspár élt. A férfi a háború alatt a fronton harcolt. Ifjú felesége hűségesen várta, míg egy nap a férfi halálhírét hozták, amit a nő nem hitt el. Úgy érezte, hogy férje él, és egy napon hazatér hozzá. Attól kezdve minden napját az erkélyen állva töltötte, és várta, hogy a szeretett férfi hazatérjen . A spanyolnátha-járvány idején a fiatalasszony is megbetegedett. Utolsó leheletéig várta haza szerelmét, végül az erkélykorlátra dőlve, az utcát szemlélve érte a halál. A reménye viszont beigazolódott: halála után egy nappal férje hazatért a frontról. A megözvegyült tiszt vigasztalhatatlan volt. Mély fájdalmában szobrot állíttatott hűséges kedvesének, az erkély ajtaját pedig befalaztatta, hogy többé senki ne léphessen ki rajta. Forrás: internet
Did you know that there is a house on Thököly út in Budapest with a statue of a woman on the balcony without a door? According to legend, during the First World War, a young couple lived in the apartment. The man fought on the front during the war. His young wife waited faithfully until one day the news of the man's death was brought, which she did not believe. She felt that her husband was alive and would return home one day. From then on, he spent every day standing on the balcony waiting for the beloved man to return home. The young woman also fell ill during the Spanish flu epidemic. He waited for his love home until his last breath, finally leaning against the balcony railing, contemplating the street, he died. Her hope, however, came true: a day after her death, her husband returned home from the front. The widowed officer was inconsolable. In deep pain, he erected a statue of his faithful sweetheart, and he walled in the balcony door so that no one could step out of it anymore. Source: Internet
I
Imi Kincses on Google

A Márványmenyasszony és az épület állapota is folyamatosan romlik, a ház egyébként eladó. Remélem, valami műértő megvásárolja, rendbehozza és látogathatóvá teszi (értsd: nem gátolja meg hogy kintről meg lehessen nézni, máshogy nem is lehetne).
The condition of the Marble Bride and the building is also constantly deteriorating, the house is for sale anyway. I hope some connoisseur buys it, puts it in order, and makes it accessible (understand: it doesn’t stop you from seeing it from the outside, otherwise it couldn’t).

Write some of your reviews for the company Thököly úti magányos nő szobra

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Caremo Westend - Caremo Westend M + M Market Kft. - M + M Market Kft. Hideget-meleget Kft. - Hideget-meleget Kft. Lidi Mama Konyhája - Lidi Mama Konyhája Surman Apartmanok - Surman Apartmanok PROM-TECH - PROM-TECH Roller Parkoló - Roller Parkoló Bekecs utca (Árpádföld H) - Budapest OTP ATM - Sátor Áruház - OTP ATM - Sátor Áruház focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér