Tichy Lajos Sportcentrum - Tichy Lajos Sportcentrum

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Tichy Lajos Sportcentrum

Address :

Katona József u. 3, 1194 Hungary

Phone : 📞 +7
Postal code : 3
Website : http://sporttelep.kispest.hu/
Categories :

Katona József u. 3, 1194 Hungary
S
Streck Pál on Google

Az első Bicskei Bertalan Kupa... Gratula a leány csapatoknak!
The first Bertalan Cup in Bicske ... Congratulations to the girls teams!
M
Márton Diószegi on Google

Egész szép,de hiányolom a kosárlabdapálya restaurálását.😂Értem én,hogy mindenki focizik meg fut ebben az országban,de szerintem lehetne egy jó kosárpálya,olyan xxi.századi.😁Tervben van?
It's pretty nice, but I miss the restoration of the basketball court.
A
András Balázs on Google

Kulturált hely, fel lett újítva. De, jó magyar szokás szerint plusz parkoló helyeket nem sikerült kialakitani.
Cultured place, renovated. But, according to good Hungarian custom, no additional parking spaces could be created.
N
NYILHEGY SPRINT on Google

No comments
T
Ted Coe on Google

Home of the Budapest Exiles!
E
Emmanuel Jacques on Google

Does what it should do: you can play sports.
X
Xuan MD Pacific on Google

All you can find here to do your moving. Carely,kindly and friendly place
A
András Kmeczó on Google

The place is accessable via bus number 194. There is a nice and big parking place, right now, you must be registered to enter, but that's a quick procedure taking at most 5 minutes. The pitch is extremely good quality. You can run there, play table tennis, volleyball. I'd recommend it.

Write some of your reviews for the company Tichy Lajos Sportcentrum

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Halásztelek kölcsönző szervíz - Halásztelek kölcsönző szervíz Artigon Kft. - Artigon Kft. Horvát Antal E.V. - Horvát Antal E.V. Garami Enter Marketing Kft. - Garami Enter Marketing Kft. Duplex '98 Kft. - Duplex '98 Kft. Ugod, gyógyszertár Biry Ügyvédi Iroda - Biry Ügyvédi Iroda Holdfény Étterem - Holdfény Étterem SilverKarpit - SilverKarpit focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér