Új mini futball és kosárlabda pálya - Új mini futball és kosárlabda pálya

5/5 based on 1 reviews

Contact Új mini futball és kosárlabda pálya

Address :

Fejér Lipót u. 63, 1119 Hungary

Postal code : 63
Categories :

Fejér Lipót u. 63, 1119 Hungary
V
Valeriu Adrian Dobre on Google

Nagyon jól néz ki az új futball/kosárlabda pálya! A környék lakóinak megfelelő mozgás lehetőséget biztosít. Az egész zöld övezet fel van újítva. A közelben ping pong asztalok is találhatók. Bizonyos részek le vannak még zárva, nagyban folyik a takarítás. Tavasszal nagyon jól fog kinézni.
The new football / basketball court looks great! It provides residents of the area with adequate mobility. The whole green area has been renovated. There are also ping pong tables nearby. Some parts are still closed, cleaning is going on a lot. It will look very good in the spring.

Write some of your reviews for the company Új mini futball és kosárlabda pálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
bsquash - bsquash SSA Korosy10 Balcony Apartment - SSA Korosy10 Balcony Apartment Sárospatak Város Önkormányzat Rendelőintézete - Sárospatak Város Önk. Rendelőintézete AEGON MAGYARORSZÁG ÉRTÉKESÍTÉSI IRODA - AEGON MAGYARORSZÁG ÉRTÉKESÍTÉSI IRODA Gólya dűlő - Pécs Relay Hírlapüzlet (Volán buszpályaudvar) - Relay Hírlapüzlet (Volán buszpályaudvar) GyőrBike - Szabadrév utca - GyőrBike - Szabadrév utca Fazekas Ádámné - Fazekas Ádámné Rába Jármûipari Holding Rt. - 1 focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér