Vajda Péter Music and Sports School - Vajda Péter Music and Sports School

4.5/5 based on 8 reviews

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola - Vajdaiskola.hu

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola - 1089 Budapest VIII. kerület, Vajda Péter utca 25-31.

Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola - Vajdaiskola.hu

"Sok mindent köszönök/köszönhettem a Vajdának. Ha voltak nézeteltéréseim a tanárokkal,ennek ellenére én mindenkit szerettem, és néhány nevet ki is emelnék közülük: Géza bá,aki mindíg segített ha baj van, Julcsi néni és Ákos bácsi akivel sok helyre el tudtam jutni az országon kívül és Andi néni aki nem csak az Angolra tanította meg, hanem az életre is. Száz szónak is egy a vége. Köszönöm!...."

– Volt diák –

Contact Vajda Péter Music and Sports School

Address :

Vajda Péter u. 25-31, 1089 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 25-31
Website : http://www.vajdaiskola.hu/
Categories :

Vajda Péter u. 25-31, 1089 Hungary
B
Boglárka Czuppon on Google

Legszebb 8 év..
The most beautiful ..
m
mócsa róbert on Google

🔥🔥🔥
B
Bakos Andrea on Google

Emma vagyok èn is odajárok
I'm Emma and I'm going there
T
Tímea Fodor on Google

A legjobb sportiskola és a legjobb ének-zene iskola.
The best sports school and the best singing-music school.
N
Natalia Rapi on Google

Mindig is oda fogok járni iskolába
I will always go to school always
E
Emma Lakatos on Google

Imádom a Vajdát!
I love Vojvodina!
Á
Árpád Mészáros on Google

Remek nagyhírű a Vajda Péter Ének-zenei iskola. Már az épülete is figyelemre méltó a homlokzatán a tagoltságával. Nagy udvarral rendelkezik ahol az iskola tanulói vidáman szaladgálnak az iskola udvarán. Járék közben kirugják a foci labdát az utcára és kedvesen kérik a járó kelőket, hogy dobják vissza a foci labdát. Magas színvonalú oktatás, a híres Vajda Péter iskolában...
Péter Vajda School of Music and Music is a great renown. Its building is already remarkable on its facade with its fragmentation. It has a large courtyard where the school's students run happily in the school yard. While walking, they kick the soccer ball into the street and kindly ask the attendants to throw the soccer ball back. High quality education at the famous Vajda Péter school ...
B
Blue Bizarrrd on Google

Lassan kijárom a 8 általánost, úgyhogy értékelem az iskolát.Nos...az iskola berendezésével nincs semmi baj, mert egészen szépek a folyosók, WC ket takarítják stb.... De a gyermekek már nem annyira.Nem tudom ki mit mond, de szerintem ebben az iskolába vannak a legrosszabb gyerekek.Mivel nem csak az van hogy nem tanulnak, hanem verekednek is folyamatossn.Főleg a felsősek, akiknek a 90 százaléka ROMA származású IS.Egyszerűen nem értem, hogy a tanárok miért nem tesznek ez ellen?Mivel már csak akkor kezdenek ezzel foglalkozni, mikor pl: valaki lop az iskolából, vagy sokat hiányzik valaki.Ráadásul a tanárok úgy állnak össze az udvaron, mint a kalács.Ezzel nem azt mondom hogy mindegyik tanár hülye, mert tisztelet a kivételnek, csak az a szomorú, hogy a többsége nem figyelnek oda a gyerekekre.Miután pár hülyegyerek az egyszer kirugta a felső mosdónak az ajtaját a helyéről, akkor egyből diákgyűlés lett tartva, amiben az igazgatónő azt nyilatkozta hogy már gondolkozott azon, hogy rakjon kamerát a fiú wc be.Na ez részben jó is, meg nem is.A pozitív az, hogy így könnyebb lenne elkapni a tanulatlan hülyegyerekeket, a negatív meg az hogy ez eléggé perverzen van megoldva.Lehet hogy ez az iskola nagyon sok embernek tetszik, mert a rosszgyerekeknek könnyű beilleszkedni, de hogy változtatni kéne minél hamarabb, abban biztos vagyok.Köszönöm hogy elolvastad! Legyél jó tanuló, és mindig szólj a tanárnak, ha baj van!
I slowly go through the 8 general, so I appreciate the school. Well ... there is nothing wrong with the school equipment, because the corridors are quite nice, they clean the toilets, etc ... But the children are not so much anymore. I don't know who says what, but I think there are the worst kids in this school.Because not only is it that they don't learn, but they also fight all the time.Especially the upper ones, 90 percent of whom are of Roma origin. they only start to deal with it when, for example: someone steals from school, or someone misses a lot.In addition, teachers are put together in the yard like a cake.This is not to say that all teachers are stupid, because respect for the exception, only the sad that most of them don't pay attention to the children. After a couple of stupid kids once knocked the top sink door out of place, a student meeting was immediately held in which the principal said she was already thinking about putting in a camera. the boy's toilet in. Well, it's partly good, it's not. The positive is that it would be easier to catch uneducated stupid children, the negative is that it's pretty perverted. it's easy for bad kids to fit in, but I should be sure to change it as soon as possible. Thanks for reading! Be a good student and always tell the teacher if there is a problem!

Write some of your reviews for the company Vajda Péter Music and Sports School

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Szőregi levenduláskert - Szőregi levenduláskert Tata, Bezerédi utca - Tata Regeneráló állomás - Regeneráló állomás OKos Kutya Dog Dancing Iskola - OKos Kutya Dog Dancing Iskola Duna-Komfort - Duna-Komfort Ásotthalom, Gátsori bolt - Ásotthalom WIT-2003 Kft. - WIT-2003 Kft. Krisztian Art Tattoo - Krisztian Art Tattoo Siómente Kereskedőház Zrt. - Siómente Kereskedőház Zrt. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér