Városmajori Kistemplom - Budapest

4.8/5 based on 4 reviews

- Varosmajoriplebania.hu

Budán, a Moszkva tér közelében található a modern templom, mely sok száz hívőt fogad minden héten.

- Varosmajoriplebania.hu

"Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, nem ragadja ki őket a kezemből senki."

Jn 10, 28

Contact Városmajori Kistemplom

Address :

1122 Hungary

Phone : 📞 +
Website : http://www.varosmajoriplebania.hu/
Categories :
City : Városmajori Kistemplom

1122 Hungary
L
László Jászberènyi on Google

M
Máth Dániel on Google

B
Barnabás Tóth on Google

Kedves hely, jó közösséggel 😀
Kind place, good community 😀
J
Joseph Simon on Google

A regi templom, egy viszonylag rendezett kornyezetben talalhato. Az uj templomtol kb. 50 meterre.
The old church is located in a relatively tidy environment. From the new church approx. 50 meters.

Write some of your reviews for the company Városmajori Kistemplom

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Sárrét-Food Kft - Sárrét-Food Kft Micropolis Bt. - Micropolis Bt. Koronczai Pince Kft. - Koronczai Pince Kft. Otthon-Kert Áruház - Sümeg 7 Érsekhalmi Posta - Érsekhalmi Posta FonalLak - FonalLak Kardos Albert E.v. - Nyílászáró Érd , Árnyékolástechnika Érd - Árnyékolástechnika Érd Videosquare Kft. - Videosquare Kft. Boldogok a Szegények Alapítvány - Boldogok a Szegények Alapítvány focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér