Zsivora Park- köztéri Fitness Pálya - Budapest

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Zsivora Park- köztéri Fitness Pálya

Address :

1144 Hungary

Postal code : -
Categories :
City : köztéri Fitness Pálya

1144 Hungary
Á
Ági Tóth Andrásné on Google

Tiszta, minden eszköz működik.
Clean, all devices are working.
K
Karsai László on Google

Remek kezdeményezés! Bármilyen mozgás pontosan annyival ér többet a semminél, amennyiben, amennyit csinál az ember...
Great initiative! Any movement is worth just as much as anything if you do as much as ...
Z
Zsolt Huszár on Google

Reggeltől délután 4-ig égeti a nap. Ezt leszámítva jók a "kondigépek" :)
The sun burns from 4 a.m. to 4 p.m. Other than that, the "fitness machines" are good :)
Z
Zsuzsanna Horváth on Google

Sajnos sok a szülők nélkül odajáró kamasz,aki csak rongalja az eszközöket🙁
Unfortunately, there are many teenagers who go there without their parents, who are just ruining the tools
J
József Valkai on Google

Bohóckodásra tökéletes, a gépek használhatatlanok, mivel némelyik nincs is kisúlyozva. A gyerekeket talán nem kellene a gépekre engedni, a játszótér eggyel arrébb van.
Perfect for clowning, machines are useless because some are not weighted. The kids might not have to let go of the machines, the playground is one step away.
G
Gabriella Völgyi on Google

Szuper kezdeményezés, szépen karbantartott eszközök. Szívfájdalmam, hogy a húzódszkodó állványt nem érem fel. Már csak az dobna rajta, ha a gyerekek a számukra kialakított játszóteret használnák inkább játszásra, és délután is lehetne érdemben edzeni.
Super initiative, well maintained tools. My heartache is that I do not reach the stretcher stand. It would only be a throw-in if the children used the playground designed for them to play and could train for the afternoon.
C
Csatlós Tamás Péter on Google

Remek hely és figyelnek az eszközök épségére. Egyik héten a bicikli pedálja kilazult és nem lehetett használni. Következő hétre valaki megszerelte. Nem tudom pontosan, hogy helyi lakos, vagy közterület felügyelő volt-e, de az eszközöket rendszeresen karban tartják. Viszont egyik negatívum az, hogy a gyerekek miután felmásznak egy két eszköz székére, nem takarítják le.
Great place and pay attention to the integrity of the devices. One week the bike pedal came loose and could not be used. Someone installed it for next week. I don’t know exactly if he was a local resident or a public area supervisor, but the assets are regularly maintained. However, one negative is that children do not clean up after climbing on a chair with two devices.
m
menrath laszlo on Google

Jó sportolási lehetőség. Nekem a futópálya tettszik.
Good sports facilities. I do the running track.

Write some of your reviews for the company Zsivora Park- köztéri Fitness Pálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Mafracht Kft. MAHARTLOG-GROUP - Mafracht Kft. MAHARTLOG-GROUP Nyírbogdány, vasútállomás Moldován&Co Law Firm - Moldován&Co Law Firm Felvinczy és Társa Kft. - Felvinczy és Társa Kft. Bird Computer Bt. - Bird Computer Bt. Dr. Rácz Ágota Bt. - Dr. Rácz Ágota Bt. cegkutato - cegkutato Pension Marika - Pension Marika Kiliti Abc - Siófok focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér