0.4 KV Trading Company. - 0.4 KV Trading Company.

4.8/5 based on 8 reviews

Magyarország egyik piacvezető cége. Közép és kisfeszültségű készülékek teljes választéka az ipari felhasználásra és lakossági installációra. Gyors szállítás. Többek között a következő cégeket vásárolta meg: Telemecanique, Merlin-Gerin, Prodax,Himel, Square D..

Contact 0.4 KV Trading Company.

Address :

Fegyvergyár u. 5, 1097 Hungary

Phone : 📞 +88
Postal code : 5
Website : https://www.04kv.hu/
Categories :

Fegyvergyár u. 5, 1097 Hungary
K
Kiss Artúr on Google

Z
Zoltán Fazekas on Google

I
István Gyulai on Google

G
Gábor Gedai on Google

Gyorsak, készségesek.
Fast, willing.
!
! protocoll on Google

Yes
T
Tibor Zalka on Google

Gyors olcsó
Fast cheap
L
László Horváth on Google

Gyors,szakszerű kiszolgálás,kedvező árak.
Fast, professional service, reasonable prices.
S
Szabo Andras on Google

Eaton termékekből jók,rittalból is nagyon jók,schneiderböl is jók
They are good from Eaton products, very good from Rittal, also from Schneider

Write some of your reviews for the company 0.4 KV Trading Company.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *