Alukönigstahl Kft. - Alukönigstahl Kft.

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Alukönigstahl Kft.

Address :

Baross u. 91-95, 1047 Hungary

Phone : 📞 +
Postal code : 91-95
Website : http://www.alukoenigstahl.hu/
Categories :

Baross u. 91-95, 1047 Hungary
J
József Szenczi on Google

L
László Veres on Google

Minden ami alu
Everything that is alu
O
Olácsi Gábor on Google

Kicsit nehézkesek és sok a papírmunka.
A little cumbersome and a lot of paperwork.
t
tian xia on Google

工作人员,和蔼可亲?
Staff, amiable?
F
Farkas Istvan on Google

Schüco termeket forgalmaznak! Legjobb aluminium nyilaszaro profil!
They sell Schüco rooms! Best aluminum arrow profile!
M
MiszterJ JretzsiM on Google

Rohadt idegesítő a varólista, tudják hogy valami van készleten, ott vagyok személyesen, ki sem kell szallitaniuk, egy szaros kis doboz, ha nem adtam le reggel 9 előtt nem adják ide aznap...
Damn annoying to the waiting list, they know something is in stock, I'm there in person, they don't even have to ship it, a shitty little box if I didn't give it away before 9am didn't give it away that day ...
S
Sandor Takacs on Google

Én is az egy* csoporthoz csatlakozom ! 2x küldtem fotosorozatot az igényelt termékről cikkszàmmok stb ! Még nincs válasz ! Talán emelem a * számàt ha felhivnak!
I will join the one * group too! 2x I sent a series of photos of the requested product with article numbers etc! No answer yet! Maybe I'll raise the number * if called!
D
Drong jános on Google

A rakodás kicsit időigényes , de rendesek a srácok ! Wc és tusoló Tiszta , kultúrált!
Loading is a bit time consuming, but you guys are fine! Toilet and shower Clean, cultured!

Write some of your reviews for the company Alukönigstahl Kft.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *