LeClway Kutyakozmetika Szada - LeClway Kutyakozmetika Szada

4.3/5 based on 8 reviews

Contact LeClway Kutyakozmetika Szada

Address :

Szada fenyvesliget hrsz 2549/53, 2111 Hungary

Phone : 📞 +77
Postal code : 2549
Website : https://www.facebook.com/LeClway-Grooming-Salon-Kutyakozmetika-Szada-110857747430430
Categories :

Szada fenyvesliget hrsz 2549/53, 2111 Hungary
Z
Zoltán Debreczeni-Koncz on Google

K
Krisztina Shiva on Google

S
Sandor Nagy on Google

Kutyusunk nagyon élvezi a szépitkezéseket. :) Csak ajánlani tudom!
Our puppy really enjoys the beauties. :) I can only recommend!
B
Benjamin Bödecs on Google

Nemrég voltunk. Tici profin és gyorsan dolgozott Zénó is élvezte. ?
We were recently. Tici was professional and Zeno worked quickly as well. ?
P
Papp-Molnár Trans kft on Google

Gyors, precíz, és szépen dolgozik, illetve imádja a kutyusokat :)
Fast, precise, and works nicely and loves puppies :)
S
Szilvia Bors on Google

Molly kutyusom rendszeres vendég , mindig igényeim szerinti frizurát kap .Nagyon elégedettek vagyunk ,mindenkinek csak ajánlani tudom ?
My Molly puppy is a regular guest, she always gets a hairstyle according to my needs .We are very satisfied, I can only recommend it to everyone ?
M
Mónika Perlaki on Google

Nagyon gyönyörüvé varázsolta a kis Lizusomat, öröm volt újra látni ilyen szép ápoltan??
She made my little Lizu very beautiful, it was a pleasure to see such a beautiful nurse again
M
Máté Kovács on Google

Zeuszkámat vittük egy alapos fürdetésre és nagyon szép tiszta és ápolt lett. Látszik hogy lelkiismeretesen végzi munkáját. Szeretettel bánik a kutyusokkal, felér nekik egy wellnessel
We took my zeuska for a thorough bath and it became very nice clean and well-groomed. He seems to be doing his job conscientiously. He loves puppies, comes up with a spa for them

Write some of your reviews for the company LeClway Kutyakozmetika Szada

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *