MOL - Budapest 112

4.2/5 based on 8 reviews

Contact MOL

Address :

Budapest 112, Helsinki út 108, 1238 Hungary

Phone : 📞 +899
Postal code : 108
Website : http://toltoallomaskereso.mol.hu/
Categories :

T
Tamás Tapsonyi on Google

Üzemanyagok minőse hozza a szokásos MOL szintet, nem volt minőségi probléma. Viszont a keréknyomás ellenőrizhetetlen a fali készülékkel. Szemre pontosabban tippelek, mit az mér. A fújó-leresztő gombok akadnak, működésük esetleges. Végül inkább kézi pumpával oldottam meg.
The quality of fuels brings the standard MOL level, there was no quality problem. However, the tire pressure is uncontrollable with the wall unit. I guess more accurately what it measures. The blow-down buttons are stuck and may work. In the end, I solved it with a hand pump instead.
S
Sándor Sólyom on Google

Sok kútoszop,nincs sorban állás, teljes körű szolgáltatás, lehetőség van kávé, üdítő, és egyszerű reggeli helyben fogyasztásra.
Lots of wells, no queuing, full service, coffee, soft drinks, and a simple breakfast on site.
J
János Matastik on Google

Szeretek itt autót mosni. ?
G
Gábor Verba on Google

Tiszta, rendezett. A levegő végre nem egy hordozható játékszer!
Clean, tidy. Air is finally not a portable toy!
Z
Zoltán Bernáth on Google

Kultúrált hely, eddig minden volt ami kellett, a személyzet is kedves. Csak az a szag odakint borzalmas.
Cultured place, so far everything was needed, the staff is also nice. It's just that the smell out there is horrible.
L
Leon9124 on Google

Masodjara fordul elo velem h MOL kutnal a toltofej ragad a gazolajtol amitol mindenem olyan lesz es buzlik is attol. A kutas nem kerte el a kartyamat ezert usztak a pontjaim. Amugy normalis a kiszolgalas.
It happens to me for the second time that the head of the MOL dog is stuck with the gas oil, which is what everything will be like and stink of it. The well didn't cross my card, so my points dropped. Service is normal anyway.
B
Béla György on Google

Standard MOL
Z
Zoltan Bayer on Google

Oil

Write some of your reviews for the company MOL

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *