Rojik Italnagyker - Rojik Italnagyker

4.7/5 based on 8 reviews

Rojik Italnagyker - Rojik.hu

Rojik Kft. Ital nagykereskedés Budapest. Több mint 20 éve az Önök szolgálatában. Olcsó üdítőitalok, ital kereskedés hatalmas választékban. Italangyker

Contact Rojik Italnagyker

Address :

Rákosligeti határút 4b, 1172 Hungary

Phone : 📞 +8
Postal code : 4
Website : http://www.rojik.hu/
Categories :
City : b

Rákosligeti határút 4b, 1172 Hungary
E
Erika S.Simon on Google

A megrendelésemet gyorsan megkaptam. Udvariasak voltak az üzletben és a raktárkiadónál is. Volt parkolóhely, összességében nagyon elégedett vagyok. Mindenkinek ajánlom ?
I received my order quickly. They were also polite in the store and at the warehouse vendor. There was a parking space, overall I am very satisfied. I recommend it to everyone ?
L
László Kiss on Google

Pia minden mennyiségben nagyon korrekt áron.?
Pia in all quantities at a very fair price.?
I
István Nagy on Google

Kifejezetten jó itt vásárolni, kedvező àrak és nagyon barátságos személyzet! Az üzlet és a raktár minden esetben rendezett és tiszta volt!
Especially good for shopping here, great prices and very friendly staff! The shop and warehouse were always organized and clean!
D
Dorner Dénes on Google

Még szeptemberben jeleztük a cégnek, hogy a következő 6 hónapban nagy mennyiségben lesz szükségünk egy termékre. A termék október elejére hiánycikk lett. Akkor azt igérték, hogy szólnak, ha érkezik a termékből. Nem szóltak, véletlenül vettük észre a webáruházban, hogy van készlet. Amikor mentem a termékért, jeleztem az eladóknak, hogy annyit vinnék el, amennyi befér az autóba. Ennek megoldásában rettentő merevek, és rugalmatlanok voltak. Közölték, hogy fizessek ki annyit, ami biztosan befér. Pakoljam be, és ha fér még, akkor menjek vissza, és írnak még számlát... Bepakoltam az első adagot, és még fért volna bőven, de nem volt már kedvem újra bemenni, újra számlát íratni, a raktárossal újra kihozatni az árut, és még egyszer pakolni. Októberben ezt a terméket Debrecenben sikerült megvásárolni. Az ottani italnagykerben kihoztak egy raklappal (fizetés nélkül), bepakoltam, ami befért, és utána számláztunk.
Back in September, we signaled to the company that we would need a large quantity of a product in the next 6 months. The product became a shortage item in early October. Then they promised to say it when it came from the product. They did not say, we accidentally noticed in the web store that there is stock. When I went for the product, I indicated to the sellers that I would take as much as would fit in the car. They were terribly rigid and inflexible in solving this. I was told to pay as much as I could for sure. I'll pack it up, and if it still fits, I'll go back and write another invoice ... I packed the first portion and it would have been plenty, but I didn't feel like going in again, writing an invoice again, bringing the goods out again with the warehouse worker, and pack again. In October, this product was purchased in Debrecen. They brought me out at the beverage wholesaler there with a pallet (without pay), I packed what fit and we billed afterwards.
L
Lászó Kárász on Google

Kedves személyzet, korrekt árak, nagy választék! Ajánlom mindenkinek és még Teachers Cidert is lehet kapni!?
Dear staff, fair prices, great selection! I recommend it to everyone and you can even get Teachers Cider!
M
Maria Raunio on Google

A szállítás színvonalon aluli! Előtte nem szólnak, hogy mikor jönnek és ha nem vagy éppen otthon, napokig nem jönnek vissza. Amikor kaptam egy dátumot, nem jöttek. A telefonon a cég munkatársa még bocsánatot sem kért, nekiállt vitatkozni. Innen ne rendeljenek semmit, soha!!
Delivery is below standard! They don’t tell you when they’re coming and if you’re not home right away, they won’t come back for days. When I got a date, they didn’t come. On the phone, a company employee did not even apologize, he started arguing. Don't order anything from here, ever !!
B
Balázs Csillik on Google

Good prices beer
E
Elmo Balázs on Google

Awesome prices good staff

Write some of your reviews for the company Rojik Italnagyker

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *