Tassi and Partner Kft. - Tassi and Partner Kft.

4/5 based on 8 reviews

Contact Tassi and Partner Kft.

Address :

Köröstói u. 8, 1173 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 8
Website : http://www.tassi.hu/
Categories :

Köröstói u. 8, 1173 Hungary
S
Sándor Bakallár on Google

Házhozszállítási lehetőség rettenetesen korlátozott, gyakorlatilag nincs. A leadott rendelés nem foglalja be a készletet, ezért mire számlázásra kerül a sor, elfogynak tételek, megemelkednek árak.
Home delivery is terribly limited, virtually non-existent. The placed order does not include the stock, so by the time the item is invoiced, the items will run out and prices will increase.
A
Attila Rábaközi on Google

Gyalogosként felfoghatatlan, hogy az ipari területen (az Unix parkolón keresztül) a Pesti út felől miért nem engedik a gyalogos áthaladást és miért kényszerítik a gyalog érkező embereket a szeméttel-ürülékkel szennyezett, saras, egy szakaszon omlásveszélyes, fával-bokrokkal térd fölöttig benőtt (abszolút nem karbantartott, hajléktalanok által láthatóan használt) út használatára, amikor ott simán át lehetne haladni. Nyilván nem a gyalogos ügyfelek vannak fókuszban, talán valamilyen biztonsági ok lehet a háttérben, de aki át akar menni, azt a műanyag elválasztó szalag pont úgyse állítja meg, azaz ez senkit nem fog megállítani, aki rossz szándékkal érkezik. A tulajdonos válaszával szemben a telephelynek nincs használható gyalogos megközelíthetősége (az ettől eltérő kijelentés valótlan tájékoztatás), csak a szomszédos, amúgy parkolóként használt, teljesen átjárható területen keresztül, de a tulajdonost csak az érdekli, hogy melyik terület kié... Ha neki csak ez számít, a vevők kényelme pedig semmit, akkor annyira ajánlom a céget, ahány csillagos a véleményem.
M
Mencsik Erik on Google

Meglehetősen rossz szájízzel jöttem el, pedig nem így kezdődött... Megrendeltem személyes átvétellel amit szerettem volna, vissza is jeleztek 1 órával később hogy átvehető. Másnap reggel mentem is átvenni... behajtottam a telepre ahol egy óriási üres parkoló fogadott. Bementem kifizetni, és mondták hogy hozzák majd a kollégák az autóhoz (egy üveg gin) mivel rajtam kívül senki nem volt ott kitolatta a parkoló helyemről és közelebb gurultam a a kijárathoz mndván hozzák mindjárt és mehetek is.... majd kijött az egyik hölgy alkalmazott parkoljak le, de álljak itt oda viszik a kiocsihoz - van kis kocsi - hozzáteszem megint 1 üveg 0,7 piáról volt szó.... maga stíluls nagyon nem tesztett, és legalább ha zavartam volnak bárkit is ki be hajtással SEHOL NEM VOLT SENKI. 30mp hozták az üveget, így 20mp vissza álltak a két csik közé.... emiatt nem biztos hogy legközelebb itt vásárolok... a stílus nagyon nem tesztett...
I came with a rather bad taste, even though it didn't start that way ... I ordered it with a personal pick-up that I wanted, they also indicated 1 hour later that it would be pick-up. The next morning I went to pick it up ... I drove to the site where I was greeted by a huge empty parking lot. I went in to pay and I was told that my colleagues would bring me to the car (a bottle of gin) as no one but me had pushed me out of the parking lot and I rolled closer to the exit to get them right away and I could go .... and then one of the ladies used to park down, but stop here they take me to the car - there 's a little car - I add it again it was 1 bottle of 0.7 booze .... the style itself was very untested, and at least if I bothered anyone with a drive, there was NO ONE. They brought the bottle for 30 seconds, so they stood back between the two butts for 20 seconds .... so I may not buy here next time ... the style is very untested ...
M
Márk Fischl on Google

Messziről kerüljétek el őket. A leg inkorrektebb társaság amivel eddig találkoztam. 7 üveg bort rendeltem tőlük. Akkor még nem gondoltam, hogy életem első romlott borát fogom megkóstolni a jóvoltukból. Miután jeleztem nekik a problémát azonnal egy harmadig cég felé irányítottak azzal érvelve, hogy ők a minőség béli problémákért nem felelősek. Miután jeleztem nekik, hogy ez számomra nem elfogadható és a saját beszállítójukkal nekik kéne ezügyben egyeztetni, nagy nehezen felajánlottak egy elállást. Viszont nem hajlandóak a bontott terméket visszavenni. Érdekesnek tartom, hogy akkor mégis mi alapján fogjok vizsgálni a panaszomat. Illetve honnan kéne nekem bontás elött tudnom egy borról, hogy megromlott. Közölték, hogy ebből nem engednek és a futár másnap jön a visszaárúért. Mondanom sem kell azóta várom a futárt. Csak a miheztartása végett nem egy drága termékről van szó. Hanem egy 2900ft-os borról. Azóta emailokra sem válaszolnak. Az ügy kapcsán panaszt tettem az illetékes hatóságoknál. Vicc.
Avoid them from afar. The most correct company I have ever met. I ordered 7 bottles of wine from them. At the time, I didn’t even think I was going to taste the first spoiled wine of my life in their favor. After I informed them of the problem, they immediately referred it to a third company, arguing that they were not responsible for the quality issues. After informing them that this was not acceptable to me and that they should consult with their own supplier on the matter, it was very difficult for them to offer a waiver. However, they refuse to take back the broken product. I find it interesting, then, on what basis I will investigate my complaint. Or how should I know about a wine before it breaks down. It was reported that this would not be released and the courier would come the next day for the return. Needless to say, I've been waiting for the courier ever since. It’s not just an expensive product just to keep it. It's about a 2900ft wine. They have not responded to emails since. I complained to the competent authorities about the matter. Joke.
z
zsombor lassu on Google

All fast and professional!
A
Asdrubal Duarte on Google

Perfect place to find foreign drinks you won't find anywhere in Budapest, also you find better prices than other licour importers in the city.
J
Jozsef Ottucsak on Google

Great prices, exceptional selection, communicative team and the delivery is always on time. I rarely buy from any other retailer.
a
attila nyari on Google

Wide selection, its great to see and try uniqe ones as well which I haven’t seen before. Website is fast and organized. Thanks!

Write some of your reviews for the company Tassi and Partner Kft.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *