Újpalotai úti Sporttelep - Újpalotai úti Sporttelep

4.6/5 based on 8 reviews

Sportolj nálunk - Sport13 - Sport13.hu

Van mozgásterünk!

Contact Újpalotai úti Sporttelep

Address :

Újpalotai út 13, 1138 Hungary

Phone : 📞 +9799
Postal code : 13
Website : https://sport13.hu/
Categories :

Újpalotai út 13, 1138 Hungary
F
Ferenc Kalauz on Google

Kiváló hely sportolásra.
Great place for sports.
L
László Piros on Google

Jó kis pályák focizni na és bowling is akad !!??
Good little tracks for playing soccer na and bowling too !! ??
B
Balázs Domján Soós on Google

90-es évek környékén a középiskolás osztálytársakkal játszottam itt utoljára még beton pályákon. Mára megújult, megszépült a műfűvön azért jobb focizni. A gondnok Árpi Bá a Csepel ifiben volt edzőm, jó volt majd 30 év elteltével találkozni! Jó storyk kerültek ismét napvilágra!
Around the 90s, I last played here with my high school classmates on concrete tracks. Today, it has been renewed and beautified on the artificial grass, but it is better to play football. The caretaker Árpi Bá was my coach in Csepel, it was good to meet in 30 years! Good stories have come to light again!
B
Becsei Sándor on Google

Super
J
János Iski on Google

Snow was on the football field and we had to clean it up during the game time we payed for the field....
A
Armin Salimi on Google

Too expensive compared to the location and the facility. Price is not justified.
Z
Zoltán Péter Dr. Erőss on Google

Best place in Angyalföld to play football and to drink a cold beer.
J
Jay Tintás on Google

3 football fields

Write some of your reviews for the company Újpalotai úti Sporttelep

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *