Barátság Park - Barátság Park

4.5/5 based on 8 reviews

Contact Barátság Park

Address :

Káposztásmegyer, Hungary

Categories :
City : Káposztásmegyer

Káposztásmegyer, Hungary
V
Vértessy Krisztina on Google

Szép park, szeretném is, de sajnos a kutyások miatt nem túl tiszta hely. A kuyafuttató ellenenére oda viszik a kutyákat és többségük nem szedi össze a kutyagumit.
Nice park, I would, too, but unfortunately not a very clean place because of the dogs. Against the dog runner, the dogs are taken there and most of them do not collect the dog gum.
A
Abonyi Leda on Google

Nagyon kényelmetlen a pad
The pad is very uncomfortable
M
Maryon Egri on Google

Sok fu,meg fu...fa,de virag,viragzo bokor,egyediseg sehol, Szurke,faradt park,ami lehangolo. Viszont van benne levego es tiszta 🤪
Lots of fu, and fu ... tree, but flower, flowering bush, uniqueness nowhere, Gray, tired park, which is depressing. However, it contains air and clean 🤪
Á
Ádám Juhász on Google

Nagyon hangulatos
Very cozy
m
misi csoka on Google

Kicsit piazkos
A little sluggish
K
Kati on Google

Szép tiszta rendezett
Nice clean tidy
F
Fodor Dávid on Google

Nagyon jó kutyafuttató, de azért egy kút lehetne nekik.
He’s a very good dog runner, but it could still be a well for them.
B
Barta Diána on Google

Szép, gondozott kert rész, némi gyerek játszó hellyel a sövények közt. Gyerekek és biciklisek is elférnek.
Part of a nice, well-kept garden with some children playing in the hedges. It can also accommodate children and cyclists.

Write some of your reviews for the company Barátság Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Épgépker Kft. - Épgépker Kft. T+T Kereskedelmi és Szolgaltató Kft. - T+T Kereskedelmi és Szolgaltató Kft. Magyar Közút Nonprofit Zrt. Lakiteleki Mérnökség - Magyar Közút Nonprofit Zrt. Lakiteleki Mérnökség Tinbaj - Tinbaj Sipos János Sándor - Sipos János Sándor Central Apartment - Central Apartment Gavallér 2003 Bt. - Gavallér 2003 Bt. Robogó-Forgó - Robogó-Forgó Mirror Nyír Pláza - Mirror Nyír Pláza focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér