Focipálya - Focipálya

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Focipálya

Address :

Brassó út 10a, 1112 Hungary

Postal code : 10
Categories :
City : a

Brassó út 10a, 1112 Hungary
P
Péter Szánthó on Google

Nagyon ráférne a felújítás.
The renovation would be very suitable.
G
Gábor Martinez on Google

Esésvédő gumilap focipálya, körülötte futósávval.
Fall protection soccer field with running track around it.
B
Balázs Biró on Google

Barátokkal való futball meccste teljesen alkalmas gyerekeknek.
Football clubs with friends are perfectly suitable for children.
M
Marcell Szecskó on Google

Nagyon jó hely 2 pálya is van de a felújítás ráférne
It is a very good place with 2 tracks but the renovation would fit
M
Mayer Norbert on Google

Kiscsapatos ketrecfocihoz tökéletes. 2 pálya rekortán borítással.
Perfect for small team cage football. 2 tracks with record cover.
L
László Norbert Nagy on Google

Szuper kis hely.
Super small space.
Z
Zsombor Benkóczy on Google

A pálya maga jó csak sokszor rossz indulatú emberek játszanak rajta
The track itself is good only often bad people play on it
B
Buzz Off on Google

Ping pongozni voltunk itt. Az asztal épp felszabadult. Jó a tér, kellemes a környezet. Barátságosak a srácok. Jöttek még többen is, így párost játszottunk majd forgót. Sajnos a labda néha le gurult az úttestre, néha meg a focipályára. Amíg a pályán volt valaki, mindig vissza dobták 😀
We were ping pong here. The table was just released. Good space, pleasant environment. The guys are friendly. There were even more people, so we'd have a pair of spins. Unfortunately, the ball sometimes rolled down the road, sometimes to the football field. While there was someone on the pitch, they were always thrown back 😀

Write some of your reviews for the company Focipálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Húsbolt - Húsbolt Kárpitozás - Kárpitozás Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szemészeti Klinika - Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Szemészeti Klinika Perényi Tamás Bútorasztalos - Perényi Tamás Bútorasztalos Dr.Teng Wei Ya - Dr.Teng Wei Ya Cvonline - Cvonline Vár-Lak Apartman Gyula - Vár-Lak Apartman Gyula Paersch Services Kft. - Paersch Services Kft. N + N Bt. - N + N Bt. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér