Gördeszkás játszótér - Budapest

4.3/5 based on 8 reviews

Contact Gördeszkás játszótér

Address :

1146 Hungary

Categories :
City : Gördeszkás játszótér

1146 Hungary
N
Nick Patrus on Google

Remek!!!
Great !!!
J
József Réfi on Google

A gyerekeknek jó mozgási lehetőség. De a szülőket kiteszik a napra főni. Nincs egy árnyék a padok körül. És azzal elég szűken bánt a tervező. Ha háromnál több gyerek van szülőkkel, akkor csak álldogálni lehet a többieknek.
Kids have good exercise. But parents are exposed to the sun. There is no shadow around the benches. And the designer handled it pretty tight. If you have more than three children have parents, you will only be standing in the others.
J
Judit Tanács on Google

Zárva! Örültem volna, ha ezt jelzik. Kisfiam nagyon csalódott volt a lezárt pálya láttán! 😡
Closed! I would have been happy if that was indicated. My little boy was very disappointed to see the locked track! 😡
V
Viktor Szűcs on Google

A borítás csúszós de egyébként rendben van
The cover is slippery but otherwise okay
A
Attila Juhász on Google

Update: Nem lezárni kellene, hanem felújítani! 🤔 Figyelnek egymásra a fiatalok, a tisztasággal van egy kis gond, de amúgy rendezett park 😉 Update: ma 2021.07.05 megrongálódott a pálya egyes elemei, úgymint Zuglóban is szét van barmolva az egész pálya, konkrétan 30 centis darabok hiányoznak, nekem olyan érzésem van, hogy ez nem lehet a véletlen műve... Zuglóban le is van zárva ki tudja meddig...☹️
Update: It should not be closed, but renovated! 🤔 The young people are watching each other, there is a bit of a problem with the cleanliness, but the park is organized anyway 😉 Update: today 05.07.2021 some elements of the track were damaged, as in Zugló the whole track is dismantled, specifically 30 cm pieces are missing, I have a feeling that it can't be the work of chance ... Zugló is locked out, you know how long ... ☹️
P
Pascal RIDE on Google

great place for skaters
D
David Schibler on Google

Good for beginners, nice environment lacking light in the evening
K
Kristóf “Cs3ka” Cseh on Google

Really good place for flatground and there are ramps too.Maybe it can be hard to find it first but once you find it it will be a skate paradise.

Write some of your reviews for the company Gördeszkás játszótér

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
röplabda, kosár, focipálya - kosár Anita Divat - Anita Divat Cégmenedzser Szoftver Kft - Cégmenedzser Szoftver Kft Kominvest Könyvelő Kft. - Kominvest Könyvelő Kft. Salaam Bombay - Salaam Bombay Tiszalúci Önálló Napközi Otthonos Óvoda Szent István király templom - Szent István király templom Minden AMI medence - medence építés, fóliás medence, medence vegyszer - medence vegyszer Gloriette focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér