Irinyi János (1817-1895) - Irinyi János (1817-1895)

4.7/5 based on 3 reviews

Contact Irinyi János (1817-1895)

Address :

Lágymányosi u. 23, 1111 Hungary

Postal code : 23
Categories :

Lágymányosi u. 23, 1111 Hungary
M
Marcell Pintér on Google

P
Peter J. on Google

V
Valeriu Adrian Dobre on Google

A Wikipédia szerint a következők találhatóak a tisztelt vegyész, feltaláló személyéről: Szerkesztés Irinyi Irinyi János (Albis, 1817. május 18. – Vértes, 1895. december 17.) magyar vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója, Irinyi József bátyja. Az 1848–49-es szabadságharcban jelentős politikai szerepet játszott, Kossuth őt bízta meg az ágyúöntés és puskaporgyártás irányításával, és az állami gyárak felügyeletével.
According to Wikipedia, the following is about the honorable chemist, inventor: Editing Irinyi János Irinyi (Albis, May 18, 1817 - Vértes, December 17, 1895) is a Hungarian chemist, the inventor of the noiseless and explosion-free match, the brother of József Irinyi. He played a significant political role in the War of Independence of 1848-49, and Kossuth entrusted him with the management of cannon casting and gunpowder production, and with the supervision of state factories.

Write some of your reviews for the company Irinyi János (1817-1895)

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Dobozi Petőfi Szövezekezet - Dobozi Petőfi Szövezekezet History sportlovarda - 2017 Malomkerti kis ABC - Malomkerti kis ABC Lux Hungária Kereskedelmi Kft. - Lux Hungária Kereskedelmi Kft. dr Damdindorj Danima Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület - Bácsbokodi Sporthorgász Egyesület Igazipizza - Igazipizza Mátra Boutique - Mátra Boutique hdd-mentes - hdd-mentes focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér