Jaki Chapel - Budapest

4.7/5 based on 8 reviews
A kápolna története

     A fővárosi turista-látványosságok egyik különlegessége a Hősök tere és az ahhoz elmaradhatatlanul kapcsolt, Vajdahunyadvárként ismert épületegyüttes. Az épületcsoportot a magyarság Kárpát-medencében való tartózkodásának ezredik évfordulójával kapcsolatos országos létesítmények-emlékművek egyikeként építtette a kormány. A pályázatot Alpár Ignác műépítész nyerte el, és az 1896. május 2-án megnyitott Millenniumi Kiállítás egyik legtöbbet látogatott és egyik legnagyobb sikert aratott részévé vált a hivatalosan Történelmi Főcsoportnak nevezett épületegyüttes. A tervező építész eleget tett a pályázati kiírásnak, a városligeti szigeten létrehozott épületcsoport máig “nevezetesebb hazai műemlékeink hű utánzata”.
     Kevés épületről mondható el, hogy kétszer építették. Ez történt a Főcsoporttal. Az ideiglenesnek szánt létesítmények csak fából és vakolatból készültek, idő múltán múlva olyannyira tönkrementek, hogy döntés született lebontásukra (1899). A közönség által megkedvelt látványosság ezúttal tartós anyagból kikövetelt újjáépítésére az országgyűlés 2,5 millió koronát szavazott meg, ismét Alpárt megbízva a munkával. Először a gótikus-reneszánsz-barokk épületcsoport épült újjá (1904), majd a román együttes (1908). A tartós, nemes anyagok felhasználásával befejeződött nagyszabású építkezés egy millió koronával lépte túl az előirányzatot, és további csaknem félmilliót fordítottak a berendezési felszerelési tárgyak beszerzésére.
   Alpár Ignác koncepciója az volt, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően a történelmi és művészi értékű hazai emlékek egészét-részleteit örökítse meg, harmonikus egésszé ötvözze. Törekvése sikerrel járt, elismerést szerezve a hazai és külföldi szakértők, nemkülönben a lakosság, turisták körében.

Leírása:

    A Történelmi Főcsoport első része a korábban Drót- majd Széchenyi sziget északnyugati sarkán épített román-épületegyüttes. Annak legjellegzetesebb részlete a Vas-megyei Jáki templom kapuzatának hű mása. Az 1256-ban, Omodé püspök által felszentelt, és Alpárnak mintául szolgáló templom egyéb részleteit nem tanulmányozhatjuk a Főcsoport Jáki kápolnának nevezett épületén. A kápolna az eredetitől eltérően egytornyú, amely a kassai Szent Mihály kápolna tornyának motívumaiból is kölcsönzött. Az építmény alaprajza viszont az 1207-ben épült lébényi plébániatemploméhoz hasonlít.
   A kifelé erősen táguló bélletes kapu hat oszloppárja között gazdag ornamentika vezeti a tekintetet az egyenes záródású kapu fölötti félkörívű mezőben elhelyezett domborművű Agnus Dei ábrázoláshoz, és a kapuzatot megkoronázó apostol-galériához. A háromszögű oromzat csúcsa alatti, Krisztust ábrázoló szobrot a lépcsőzetes fülkékben elhelyezett 5-5 apostol-szobor veszi körül, egy-egy apostol a kaput közrefogó tornyok homlokzati fülkéjében kapott helyet. A kápolnát eredetileg könyvtárként szándékoztak hasznosítani, de a környékbeli hívek kérésére egyházi funkciót kapott. Kohl Medárd püspök szentelte fel a kápolnát 1915-ben Szent László király tiszteletére. Vallási nevezetessége a kápolnának, hogy 1938-ban szentmisét mutatott itt be Eugenio Pacelli bíboros-nuncius, a későbbi XII. Pius pápa és Giovanni Battista Montini bíboros, a későbbi VI. Pál pápa. A kápolnába belépőt a hangsúlyosan elhelyezett feszület (Ohmann Béla műve) fogadja a szembenéző oltár fölött. Az oltárkép Mattioni Eszter Szent Családot ábrázoló hímeskő mozaikja, az apszis üvegablakára a tituláris szentet, László királyt festették. Az oszlopok a főhajóból két mellékhajóra osztják a teret. Az evangéliumi oldal mellékoltárának triptichonján (Molnár C. Pál) “A jó halált” mutatja be Szent Benedek, Szűz Mária és Morus Szent Tamás boldog halála által. Az oltár fölötti üvegablakon Krisztus feltámadásának képe. Az oltáron Strobl Alajos Madonna-szobra áll. A leckeoldal hajójában Szent Maximilián Kolbe atyához, az auschwitzi önfeláldozó mártírhoz és a stigmatizált Páter Piohoz (Francesco Forgiole) fohászkodhatnak a hívek. A festett üvegablakok Árkay Sztehlo Lili alkotásai, rajtuk az Üdvözítőt, Boldog Ágnest, Boldog Kingát, Szent Erzsébetet, Szent Margitot megjelenítve. A keresztút képei modern munkák.
   Alpár Ignácot 75. születésnapjára (1925) tisztelői bronz-márvány domborműves emléktáblát helyeztek el a Főcsoport gótikus épületszárnyán (Telcs Ede műve). A mestert a Kerepesi úti temető árkádsora és a főút közötti díszparcellában temették el. Síremlékét Kotál Henrik és Szege Sándor alkotta (1929). A Vajdahunyadvár bejárata előtti parkban álló, 24 ezer koronába került emlékművet 1931. november 18-án avatták. Az építőművészt középkori céhmesteri öltözékben ábrázolta Telcs Ede. A talapzatot Kotál Henrik tervezte.

 

 

Contact Jaki Chapel

Address :

1146 Hungary

Phone : 📞 +9
Website : http://jakikapolna.hu/
Categories :
City : Jaki Chapel

1146 Hungary
M
Mirko Postolovski on Google

This is copy of the Church St George (Jak kapolna ) in the centar of City Park in Budapest. The "original" church is situated in Sombately.
R
Razvan Gaspar on Google

En. - Chapel size replica of the basilica in Jáki village. Represents the Roman style in the Hungarian history. Ro. - Replica sub forma de capela a basilicii din satul Ják. Reprezinta stilul roman in istoria maghiarilor.
O
Oleg Naumov on Google

So called Jaki Chapel is a copy of the chapel in West Hungarian village of Jak built by Benedictine monks in 1214. It is situated in the city park right behind the Vajdahunyad Castle. Original church dedicated to Saint Jacob and has to symmetrical belfries. So, it is not 100% copy but a copy of the main portal. Otvenhatosok tere or City Park. Pest, Budapest, 🇭🇺 Hungary 🇭🇺. November 7, 2021.
P
Poet Nitin Chopra on Google

Beautiful
R
Roamer1 on Google

A really gorgeous piece of architecture. Beautiful statue outside and as picture present great lines. Inside it’s simple which is so different compared to the outside. Great spot for a picture and not far from the entrance
M
Madhusudhan Konda on Google

Jaki church is a small yet simple church that was built in 13th century. It is present in the Vajyahunyard courtyard, near to the the Hungarian Agriculture museum. It boasts a Byzantine facade with 12 disciples and Jesus standing in the centre.
A
András Tóth on Google

Beautiful, it looks like a nice place for a small event.
C
Claudiu on Google

Gorgeous architecture, you can't stop taking pictures of this one There was a small entry fee, not much going on inside, very small and austere, but for 200ft it was fine otherwise people would stomp inside at times given the tourist flow The chapel is a reproduction of a bigger church and just like the Vajdahunyad next to it was meant to be temporary for the millennium exhibition. I'm glad they decided to keep it and make the whole area into a thing, it's one of the most pleasant in the whole capital

Write some of your reviews for the company Jaki Chapel

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Elektromade Kft. - Elektromade Kft. Nagykáta Állás Berta Apartment Keszthely - Berta Apartment Keszthely Intercash Zrt. - Intercash Zrt. Szívhez Szóló Ajándék népi bútorfestés Szerencsi Autókereskedés - Szerencsi Autókereskedés Belgaco Kft. - Belgaco Kft. Dalatech Kft Medgyesegyháza, Bercsényi utca focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér