Kids Park - Kids Park

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Kids Park

Address :

Horváth Mihály tér 5, 1082 Hungary

Postal code : 5
Categories :

Horváth Mihály tér 5, 1082 Hungary
g
gábor kiss on Google

A játszó tér nem rosz inkább úgy fogalmaznék átlagos de mellette a tér és a járda az nagyon gáz végig csövessel tele kik Kéregetnek vagy a játszótér látogatóit lessik bámulják Ez ellen tehetnének valamit
The playground is not bad I would rather say it is average but next to it the square and the sidewalk are full of very gas pipelines who bark or stare at the playground visitors They could do something about it
I
István János Somogyi on Google

Jó, hogy éjjel zárják a helyet, bár így is volt hogy nappal drogosokat kellett kikergetni akik összeszarták a kisházat. Nyugodt szívvel nem vinném ide a gyerekem mert nem nagyon törődnek a tér állapotával... Akkor inkább a feljebb lévő losonczi vagy kálvária játszó mint ez. A mellette lévő kutyaszarató a nyári melegben kellemes bukét ad a helynek....
It is good that the place is closed at night, although it was still necessary to drive out drug users during the day, who slammed the house. I wouldn't take my kid here with a calm heart because they don't really care about the state of space ... Then it's more of a Los Angeles or Calvary player than this. The kutyaszarató next to the summer heat gives a pleasant bouquet of the place ....
L
László Oláh on Google

Remek kis hely. Korcsolyázni vágyókat is várja
Great little place. It also offers skating
W
Winkler Annamária Martina on Google

Nyilvános wc játszótéren bárkinek elérhető 10 Ft.os alapon. Ebből kifolyólag sajnos sok esetben nem kívánt személyek is igénybe veszik és úgy hagyják ahogy..... Gyerekkel bemenni emiatt nem túl bizalom gerjesztő. Ezt leszámítva a játszótér egész elfogadható.
A public toilet in the playground is available to anyone on a HUF 10 basis. As a result, unfortunately, in many cases, unwanted people use it and leave it as it is ..... Going in with a child is not very trust-inspiring for this reason. Other than that, the playground is quite acceptable.
O
Orsi Pál on Google

Kevés játék van. De a városban tökéletes egy kis kikapcsolódásra, futkosásra a gyerekeknek. Körbe van kerítve! Ingyenesen használható.
There are few games. But the city is perfect for a little relaxation, running for the kids. It is fenced! Free to use.
K
Kristina Kasa on Google

Great playground
B
Bro Freddy TV on Google

Nice place for kids 😅❤🙏
T
Tamas Bodnar on Google

Great kind hearted people.

Write some of your reviews for the company Kids Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Békéscsaba, Bezerédj utca - Békéscsaba Prettl Electronics Hungary - Prettl Electronics Hungary Verbéna Bt. - Verbéna Bt. Oxygen Media News Agency - Oxygen Media News Agency Rugby Club Hotel - Rugby Club Hotel Borsod Zöldért Rt. - Borsod Zöldért Rt. Nemzeti Dohánybolt Balatonakarattya - Nemzeti Dohánybolt Balatonakarattya NN - NN aramfejleszto24 - aramfejleszto24 focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér