Kosárlabda Pálya - Kosárlabda Pálya

4.2/5 based on 6 reviews

Contact Kosárlabda Pálya

Address :

Vasút sor 14, 1202 Hungary

Phone : 📞 +898
Postal code : 14
Categories :

Vasút sor 14, 1202 Hungary
T
Tibor Ondrejcsik on Google

K
Kenéz Attila on Google

r
real craft on Google

A
Alex on Google

Á
Ádám Keszei on Google

L
László Pintér on Google

Jó minőségű futó pálya
Good quality running track

Write some of your reviews for the company Kosárlabda Pálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Fitting-Ker Kft. - Fitting-Ker Kft. Váczi - Óra - Ékszer - Gravírozás - Váczi - Óra - Ékszer - Gravírozás MOL - MOL Vendula flower - Vendula flower Rábapordány, géptelep BIRÓ Kert Rt. - 2000 Szentendre Bánfalva branch of the Sopron Széchenyi István Public Library - Bánfalva branch of the Sopron Széchenyi István Public Library Padihegy Bt. - Padihegy Bt. MINDEN AMI VÉDELEM - tűzoltókészülék kereskedelem, karbantartás - karbantartás focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér