Legenda Sörfőzde: Bowling - Legenda Sörfőzde: Bowling

4.2/5 based on 8 reviews

Contact Legenda Sörfőzde: Bowling

Address :

Nógrádverőce út 2, 1165 Hungary

Phone : 📞 +977
Postal code : 2
Categories :

Nógrádverőce út 2, 1165 Hungary
A
Attila Gyula Iván on Google

B
Blanka Németh on Google

Good
G
Gábor Nagy on Google

Szuper a tripla meggyes sör :)
Super triple cherry beer :)
Z
Zsolt Czinkota on Google

Sok jó sör.
Lots of good beer.
K
Klára Szecsődi on Google

Mátyásföldön van ez a jó kis bowlingozó hely, helyben főzött dörökkel.
In Mátyásföld there is this good little bowling place with locally cooked rattles.
Z
Zsolt Keresztes on Google

Kedves, barátságos pultosok. Jó hangulatú, kellemes környezetben. Kézműves sörök.
Nice, friendly bartenders. Good atmosphere, pleasant environment. Craft beers.
V
Vitya Wierdl on Google

Kocsma. Vegyes közönség. Hodály szerű terem. Pozitivum: 5-6 féle kézműves sör. Akalmanként beat-rock-blues koncertek.
Pub. Mixed audience. Hodály-like room. Positivity: 5-6 types of craft beer. Occasional beat-rock-blues concerts.
G
Gergely Csernitzky on Google

Nem adnak ki több meggyes sörikét és még a Fradi meccset is átkapcsolják a Bőrcelona/Juventusra. Felháborító!!! És még a kecsöp is elfogyott
No more cherry beers are issued and even the Fradi match is switched to Bőrcelona / Juventus. Outrageous!!! And even the dwarf ran out

Write some of your reviews for the company Legenda Sörfőzde: Bowling

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
200 éves a Szegedi Nyomdászat emlékére emléktábla - 200 éves a Szegedi Nyomdászat emlékére emléktábla Parfüm Sarok - Parfüm Sarok Nadabán Hair Hajkereskedés Envy Fashion - Envy Fashion Erika Masszázs Műhelye - Erika Masszázs Műhelye Müller-Dent Kft. - Müller-Dent Kft. Perforo Kft Kammerhofer György - Kammerhofer György Pápa, Ötödik utca focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér