Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar - Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

4/5 based on 8 reviews

Contact Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Address :

Hungária krt. 9, 1101 Hungary

Phone : 📞 +9
Postal code : 9
Categories :

Hungária krt. 9, 1101 Hungary
T
Teeebeeekeee Oz on Google

Itt tanulok.. 😊 szeretem!
I'm studying here .. 😊 I love it!
i
istvan moldovan on Google

Katonás
martial
K
Keresztes Tibor on Google

Itt voltam sorállományú katona 1988-1990-ig. Régi emlékek.....
I was a soldier here from 1988 to 1990. Old memories.....
L
Loud Out on Google

Rendezett Kampusz, de még azért van tér a fejlődésre :)
Organized Campus, but there is still room for improvement :)
D
Dezső Hajós on Google

A katonai felsőoktatás központi intézménye! :)
The central institution of military higher education! :)
É
Éva Horváth on Google

Tanfolyamra jártam itt. Kellemes,parkos környezet katonákkal. Az oktatók nem maradnak le a kúlsős vagy állami oktatók mögött.
I went to a course here. Pleasant, park environment with soldiers. Instructors do not lag behind extracurricular or state instructors.
M
Moghrabi33 on Google

Fantastic place and fabulous crew Specially "SOMTC" TEAM
J
John Davis on Google

I've been here for a good amount of time, all I can say is that the officer cadets are treated worse than they deserve. They are treated without respect from their superiors, are frequently lied to. They are real, and not just contract or reserve soldiers, yet this isn't acknowledged by anyone. Truly sad. John Davis, 2nd LT.

Write some of your reviews for the company Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
PENNY Debrecen III. - Párizsi udvar fertodent DINDIN Galéria - DINDIN Galéria Szenzor-De Kft. - Szenzor-De Kft. Kötöttáru, ruhajavítás - ruhajavítás VanillaWax - VanillaWax Univerzum Site Entrance - Budapest Víz Gáz Fűtésszerelő : Németh Károly Netcar focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér