Pumpapálya - Budapest

3.8/5 based on 5 reviews

Contact Pumpapálya

Address :

1108 Hungary

Categories :
City : Pumpapálya

1108 Hungary
R
Roland Soós on Google

G
Gergely Muzsai on Google

á
ákos Koczka on Google

Csak azért a 4*, mert egy ivóvízkutat hiányolok. Amúgy frankó!
Just 4 * because I'm missing a drinking well. It's free anyway!
V
Viktor Bódis on Google

Van víz és utcai szerszámos/szerelő doboz is, habár a pumpa fogantyúja már hiányzik 😥
There is also water and a street tool / assembly box, although the pump handle is already missing 😥
M
Matthias Seher on Google

Frissen épült létesìtmény, a régi helyett. Most van kipróbálás alatt. Aszfalt borìtású. A pálya oldai még nincsenek teljesen készen. Talán műfüves lesz. Kevés van ebből a megoldásból az országban. Kivitelezése mindenképpen újdondágnak számít. Mellette épül a teljesen fedett kerékpár csarnok. A végső véleményt (minőségét) a használói értékelik- a gyerekek.
Newly built facility instead of the old one. He is currently being tested. Asphalt covered. The sides of the track are not quite ready yet. Maybe it will be artificial grass. There are few of these solutions in the country. Its construction is definitely a novelty. Next to it is a fully covered bicycle hall. The final opinion (quality) is appreciated by the users - the children.

Write some of your reviews for the company Pumpapálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Simonyi út sétáló - Simonyi út sétáló Fodrász - pedikűr - Fodrász - pedikűr Dr. Nyilas Margit Alsó-lajosfalvy Shih-tzu kennel - Alsó-lajosfalvy Shih-tzu kennel Flowers Kereskedelmi Kft. - Flowers Kereskedelmi Kft. DB Motor Kft. - DB Motor Kft. Valdo Cafe System Kft. - Valdo Cafe System Kft. Pálya-Szintvonal Kft. - Pálya-Szintvonal Kft. Flora-natura.hu - Flora-natura.hu focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér