Street Gym Fitnesz Park - Street Gym Fitnesz Park

5/5 based on 4 reviews

Contact Street Gym Fitnesz Park

Address :

Csörsz u. 14, 1124 Hungary

Postal code : 14
Categories :

Csörsz u. 14, 1124 Hungary
C
Csilla Herendy on Google

B
Botond Nagy on Google

A
András Márté on Google

G
Georg Mv on Google

Very useful place for workout

Write some of your reviews for the company Street Gym Fitnesz Park

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Lau Wash Hungary Kft. - Parkolóház Á.H.O.K. Állatorvosi Hematológiai és Onkológiai Központ, Állatpatika - Állatpatika Szarvasi szivornya Coop Szuper - Coop Szuper National Pension Insurance - National Pension Insurance W-M Produkciós Kft. - W-M Produkciós Kft. Chaiyo Thai Food Truck - Chaiyo Thai Food Truck Repülőszerelő hangár - Kunmadaras Fehér Lászlóné - Fehér Lászlóné focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér