Szabadtéri Fitness felnőtteknek - Szabadtéri Fitness felnőtteknek

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Szabadtéri Fitness felnőtteknek

Address :

Keleti Károly u. 1, 1024 Hungary

Postal code : 1
Categories :

Keleti Károly u. 1, 1024 Hungary
A
Attila Komor on Google

G
Gönczi Gergő on Google

D
Dávid Bárdossy on Google

J
Jeliszej Korcsák on Google

G
Gergely Zakar on Google

A
Agnes Semmelweis on Google

Nagyon jó, hogy egyre több ilyen fitness palya van, bár én még nem szántam rá magam, hogy kipróbáljam.
It's great that there are more and more of these fitness pals, though I haven't yet decided to give it a try.
L
Laszlo Bazso on Google

Szuper jó gépek, puha talaj és rendezett körülmények. Ivókúttal és mosdóval is felszerelt, karbantartott park.
Super good machines, soft soil and orderly conditions. There is also a well-maintained park with drinking water and a washbasin.
T
TJ T on Google

Great outdoor gym, well maintained and equipped. Shady during the day and lit at night. Dear parents, please respect that this is a gym and in no way designed for your child's safety.

Write some of your reviews for the company Szabadtéri Fitness felnőtteknek

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Érd, Szabadság tér - Érd Sebaj Diagnosztikai És Fejlesztő Központ - Sebaj Diagnosztikai És Fejlesztő Központ Tündérkert Óvoda - Tündérkert Óvoda Lakáskulcs-direct Fehérvár Ingatlan és Hitel iroda - Lakáskulcs-direct Fehérvár Ingatlan és Hitel iroda Dobossy ablak - Dobossy ablak Gredex Kft - Gredex Kft Vivamax - Vivamax Aqua Hungarikum Kft. - Aqua Hungarikum Kft. Jung Jánosné - Jung Jánosné focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér