Százház utcai kutyafuttató - Budapest

2.9/5 based on 8 reviews

Contact Százház utcai kutyafuttató

Address :

1076 Hungary

Categories :
City : Százház utcai kutyafuttató

1076 Hungary
K
Kitti Figler on Google

Z
Zsolt Horváth on Google

M
Miklós Babusa on Google

Szuper
Super
m
mandaringomboc on Google

Modern kutyafuttató, árnyékos hely is van!
There is also a shady place for a dog dog!
F
Frida Oláh on Google

Tényleg nem tud rajta futni a kutya
The dog really can't run on it
A
András Kerekes on Google

Szèp és jó hogy van.Járda a kerítésnek megy kapu nincs ott.
Nice and good. There is a gate to the fence.
G
Glendahd 12 on Google

2 akadály van, pici és csúnya a hely. Kövezve van a talaj ezért azt a 2 akadályt is nehezebben ugorják meg a kutyusok
There are 2 obstacles, tiny and ugly place. The ground is paved, so that obstacle is more difficult for dogs to jump on
G
Gergő Kocsik on Google

A térképen nem volt láthatò, ezért megjelöltem ezt a "kutyafuttatòt". A talaj kis kavicsokkal van felöntve amin se ember se kutya nem tud járni, nemhogy szaladni. Ìgy az a két elem is értelmét veszti ami ki van helyezve. Növények nincsenek, pár fa van körbekerìtve dròttal és zacskòval. 0 élmény a kutyának, értelmetlen beruházás a kerületnek.
It was not visible on the map, so I marked this "dog runner". The ground is flooded with small pebbles that neither humans nor dogs can walk on, let alone run. Thus, the two elements that are placed also lose their meaning. There are no plants, a couple of trees are surrounded by wire and bags. 0 experience for the dog, meaningless investment for the district.

Write some of your reviews for the company Százház utcai kutyafuttató

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Napraforgó óvoda - Napraforgó óvoda Fodrászat - Fodrászat Toldi temető - Told UgriBugri ugrálóvárak Ebes - ugrálóvár bérlés - légvár bérlés - UgriBugri ugrálóvárak Ebes - ugrálóvár bérlés - légvár bérlés Kölönte Zoltán - Kölönte Zoltán Kettő Pont Nulla Kft. Árukft. - Árukft. Tandemzóna - Tandemzóna Temetői kápolna - Katymár focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér