Vác City Stadium - Vác City Stadium

3.6/5 based on 8 reviews

Contact Vác City Stadium


Stadion u. 2, 2600 Hungary
b
bALOGH aTTILA on Google

#HajráVác
#HajráVác
D
Danicska István on Google

Siralmas állapotban van.
She is in a deplorable state.
P
Pál Szegő on Google

Le van pusztulva, a fű helyett gáz nők,legalább 20 cm magas. A fő épület szintén romos. Úgy látszik nincs gazdája.
It is destroyed, the grass instead of grass women, at least 20 cm tall. The main building is also ruined. Looks like he has no master.
B
Balázs Ferenc Fehér on Google

A múltor menten volna a kondiparkba, de sajnos zárva volt. Nagyon sajnáltam, mert kb minden városban van már szabadon használható kondipark. Most egy barátommal mentem, szintén edzeni "hátha nyitva lesz". Nagyon örültem, mert be tudtunk menni! Szuper volt a hely. Az emberek, akik ezeket a parkokat használják vigyáznak a helyre, tisztán tartják! Székesfehérvárról költöztem ide ahol a hasonló sportközpontok szabadon, non-stop használhatóak és ennek köszönhetően hihetetlenül jó sportközösségek alakultak. Rengeteg embert motivál, ha jó körülmények között edzhet. Nagyon remélem, hogy a jövőben is nyitva lesz és használhatjuk! Szerintem ez nagyon fontos egy város életében és kiváltképp motiválja az ott élő emberek, hogy sportoljanak és igényesek legyenek a környezetükre!
The past would have gone to the gym, but unfortunately it was closed. I am very sorry because there is already a free gym in almost every city. Now I went with a friend, also to train "see if it will be open". I was very happy because we were able to go in! The place was great. The people who use these parks take care of the place, keep it clean! I moved here from Székesfehérvár, where similar sports centers can be used freely and non-stop, and as a result, incredibly good sports communities have developed. It motivates a lot of people if you can train in good conditions. I really hope it will be open in the future and we can use it! I think this is very important in the life of a city and it especially motivates the people who live there to play sports and be demanding of their environment!
J
János Csetneki on Google

Szép környezetben van a stadion.
The stadium is in a nice environment.
F
Ferenc Siklósi on Google

Semmivel sem jobb vagy rosszabb mint 2.5 éve,amikor bezárták👍
There is nothing better or worse than 2.5 years ago when it was closed👍
M
Majka Papa on Google

Jó pàlya.Szép fű.
Good track. Nice grass.
N
Nuszer László on Google

Mediocre small town facility. The people are very nice though.

Write some of your reviews for the company Vác City Stadium

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Beszédes József-mellszobor [Bolgár Judit - 1972.] - Beszédes József-mellszobor [Bolgár Judit - 1972.] Namaste India Budapest Store - Indiai élelmiszerek boltja - Namaste India Budapest Store - Indiai élelmiszerek boltja ReálPont (Ilike kisboltja) - ReálPont (Ilike kisboltja) Áporka, községháza Bodzás-forrás - Bodzás-forrás Gofri - Tesco bejárat melletti pavilon Hősök emlékműve - Hősök emlékműve 唐人街建材中心-LED Lamp 燈具店 LED Lamp store Berényi Sminktetováló Iskola focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér