Drenco Kft. - Drenco Kft.

4/5 based on 5 reviews

Drenco Kft. - Drenco.hu

Drenco Kft.

Drenco Kft. - Drenco.hu

 

Tornaterem, sportcsarnok, kültéri munkálatok

A Drenco Sport Kft. rövid határidővel vállalja sportszerek és egyéb tornatermi eszközök beépítését, szererelését.

Contact Drenco Kft.

Address :

Remény u. 36, 1144 Hungary

Phone : 📞 +77
Postal code : 36
Website : http://www.drenco.hu/
Categories :

Remény u. 36, 1144 Hungary
Z
Zita Boros on Google

P
Patrik T on Google

K
Kinga Bartók on Google

J
Judit Kende on Google

Kíváló
Excellent
C
Csaba Erdos on Google

Nem azon vannak h hogyan lehet megoldani, hanem azon h hogyan nem. Ráadásul tanácsot kértem mert nekik is mondtam h nem értek ahhoz a dologhoz amit szeretnék, ehhez még annyit füzetek hozzá hogy fent van a neten nézzem meg. Akkor te meg fordulj fel! Mind a 3an a pult mögött!!! Remélem lerohad alattatok a saját autótok valamikor és egyedül kell megoldanotok.
They are not about how to solve them, but about how not to. In addition, I asked for advice because I also told them that I didn't understand the thing I wanted, to which I added as many booklets as it was on the net. Then you turn up! All 3an behind the counter !!! I hope your own car crashes under you sometime and you have to solve it alone.

Write some of your reviews for the company Drenco Kft.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *