Érdi Box Club - Érdi Box Club

5/5 based on 8 reviews

Ebben a videóban megismerhetitek az Érdi Box Klub vezetőedzőjének, Dobrádi Zsoltnak a történetét...

Contact Érdi Box Club

Address :

Nyitra u. 18, 2030 Hungary

Phone : 📞 +8
Postal code : 18
Website : http://www.erdibox.hu/
Categories :

Nyitra u. 18, 2030 Hungary
A
Attila Keresztes on Google

g
gab nem on Google

B
Brigitta Varga on Google

V
Vincze Krisztián on Google

K
Kriszta Gara on Google

A
András Novák on Google

T
Tamás Diószegi on Google

A
Agi T on Google

Csillagos ötös. Szuper terem, kiválóan felszerelve. Első edzésen vagyunk túl, a gyerek önbizalommal tele, lelkesen, de lefárasztva jött haza, többet nem is kérhetnék. Professional and nice coach, great facility, highly recommended for any level if you want a good exercise.
Star five. Super room, well equipped. We are past our first workout, the kid came home full of confidence, enthusiastic but tired, I couldn’t ask for more. Professional and nice coach, great facility, highly recommended for any level if you want a good exercise.

Write some of your reviews for the company Érdi Box Club

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *