Haberkorn Fairtool Kft. - Haberkorn Fairtool Kft.

4.1/5 based on 8 reviews

Tömlők és csatlakozók az élelmiszeripar számára. Lapozzon bele prospektusunkba!

Contact Haberkorn Fairtool Kft.


Tündérfürt u. 3, 1106 Hungary
B
Bereczky Gábor on Google

20 perc sorban állás, majd közlik, hogy itt az árukiadás zajlik! Menjek, álljak sorba az üzlet másik felében található kollégáknál. Mind ez barátságtalanul. Nem vásároltam ezek után. Parkolóból való kiállásnál, a Fairtol Kft, furgonja (sárga festett, forgalomtól elzást területen állt) miatt kénytelen voltam abba az irányba kifordulni, ahonnan bejöttem (teherkocsival). A kapus arrogánsan utasított a megfordulásra. Végül pillanatok alatt a ZOREX Kft-nél mindent meg tudtam venni, barátságos, gyors kiszolgálásban volt részem.
Standing in line for 20 minutes, then it will be announced that the goods will be delivered here! Let me go, line up with colleagues in the other half of the business. It's all unfriendly. I did not buy after these. When I got out of the parking lot, I was forced to turn in the direction I came in (by truck) due to the van of Fairtol Kft (painted yellow, standing in an area away from traffic). The goalkeeper arrogantly instructed to turn around. In the end, I was able to buy everything at ZOREX Kft in a matter of moments, I had a friendly, fast service.
K
Krisztian Remenyi on Google

2 tétel vásárlása, több mint egy óra.... Raktári kiadásra várunk több mint 20 perce.... Nem értem hogy ez kinek jó így!?
Buy 2 items, more than an hour .... We are waiting for a stock release for more than 20 minutes .... I don't understand who is good for this !?
K
Kiss Sándor on Google

Cég regisztráció, és 2 tétel vásárlás. .... pont 1 órája vagyok itt. És még nem látom meddig tart. Hogy tud életben maradni egy ennyire lassú cég? Módosítás.: Tisztelt Rajnai Gábor! Köszönöm megkeresésüket, és a kulturált kommunikációt. Emiatt 1-3 csillagra emeltem az értékelésem. További jó munkát Önöknek!
Company registration and purchase of 2 items. .... I've been here 1 hour. And I don't see how long it takes. How can a company so slow survive? Amendment.: Dear Gábor Rajnai! Thank you for your inquiry and cultured communication. Because of this, I raised my rating to 1-3 stars. More good work for you!
L
László Szabó on Google

Meglepetten tapasztaltam, hogy milyen jól, és barátságosan kezelték a megrendelésemmel kapcsolatos reklamációmat. Amit nagyon rövid időn belül orvosoltak!
I was surprised to see how well and friendly my complaint about my order was handled. Which was remedied in a very short time!
L
Lóránd Koppándi on Google

Nagyon kedves a kiszolgálás! Precízek, pontosak és felkészültek!
The service is very nice! Precise, accurate and prepared!
Z
Zoltán Hambalgó on Google

Nagyon rugalmasak, segítő készek, gyorsak. Teljes mértékben elégedett vagyok a szolgáltatásaikkal, másoknak is teljes mértékben ajánlom.
They are very flexible, helpful, fast. I am completely satisfied with their services, I fully recommend it to others.
G
Gábor Gyenizse on Google

Tisztelt Haberkorn Kft és Olvasók Immár több mint 2 hónapja várom a megrendelelt termékeimet, melyre 4 hét van/volt feltűntetve Önöknél átfutási időre (igen tudom most éppen a Covid miatt...., és gondolom ez az oka, hogy telefonra sem történik válasz). Lehetőségem lenne legalább, hogy arra kapjak választ, hogy várjak még, vagy kereshetek mást az igényemmel?! Köszönöm előre is Frissítés; Szabó Gergely segítsége és ügyemben történtő közbenjárása miatt (megfelelő és teljeskörű információ továbbítás illetve gyors ügyintézés) Köszönöm segítségét.
Dear Haberkorn Ltd. and Readers I have been waiting for my ordered products for more than 2 months now, for which you have / have had a lead time of 4 weeks (yes, I know right now because of Covid .... and I think this is the reason why there is no answer on the phone). Would I at least have the opportunity to get an answer to wait any longer, or can I look for something else with my needs ?! Thanks in advance Update; Due to the help and intervention of Gergely Szabó in my case (proper and complete transmission of information and fast administration) Thank you for your help.
J
József Balatoni on Google

Esztergakésben meglehetősen nagy választék, egyébként mindenben. Rossz hír, hogy sajnos a minőség pénzbe kerül, tehát nem piac. Viszont valóban precíziós motyókra lehet szert tenni reális árakon. Lehet, hogy én holtidőben mentem, de perceken belül végeztem. A kiszolgálásra sem szólhatok egy rossz szót sem.
Turning knife is quite a choice, otherwise everything. The bad news is that quality costs money, so it's not a market. However, you can really get precision moms at realistic prices. I may have gone dead, but I was done in minutes. I can't say a word about serving.

Write some of your reviews for the company Haberkorn Fairtool Kft.

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *