R-A Diamonds - Forevermark Magyarország gyémánt képviselet - R-A Diamonds - Forevermark Magyarország gyémánt képviselet

4.7/5 based on 8 reviews

Contact R-A Diamonds - Forevermark Magyarország gyémánt képviselet

Address :

Üllői út 102, 1089 Hungary

Phone : 📞 +987
Postal code : 102
Website : http://www.gyemant.hu/
Categories :

Üllői út 102, 1089 Hungary
H
Horvát József on Google

M
Miklós Ripárszky on Google

Nagyon jól éreztem magam, kitűnő fogadtatás, kedves emberek.
I felt very good, excellent reception, dear people.
T
Tivadar Zakár on Google

Kedves azonnali kiszolgalas, profi szaktudas, jo arak... :)
Dear immediate service, professional expertise, good prices ... :)
K
Kiss Balint on Google

Magas minőségű áruk, kulturált és kedves kiszolgálással. Ajánlom!
High quality goods, cultured and kind service. I recommend!
G
György Árva on Google

Kedves udvarias kiszolgálás. Én csak oda járok és mindenkinek ajánlani tudom
Kind courteous service. I just go there and can recommend it to everyone
A
A K on Google

Excellent Service!
A
A. Gyuri on Google

Amazing rings.
F
Face Bloody on Google

The Best!

Write some of your reviews for the company R-A Diamonds - Forevermark Magyarország gyémánt képviselet

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *