SIPO Patika "Vásárcsarnok"

4.5/5 based on 2 reviews

Contact SIPO Patika "Vásárcsarnok"

Address :

Bajcsy-Zsilinszky u. 2, 7622 Hungary

Phone : 📞 +779
Website : http://www.sipo.hu/
Categories :
City : Zsilinszky u.

Bajcsy-Zsilinszky u. 2, 7622 Hungary
A
András Kövér on Google

Ezek a SIPO patikák általában jól fel vannak szerelve, széles a kínálat, viszont nem minden termékhez párosít a személyzet elég ismeretet. Egy hete vásároltam itt CBD olajat, amit 2%-os 30ml-es kiszerelésben a városban csak ebben az egy patikában tartottak. Az egyébként szuper, hogy találtam náluk ilyet, viszont tájékoztatást ők kértek tőlem, mert nem ismerték a terméket, ami egyébként kifejezetten drága, nem csak itt, hanem mindenütt. Legközelebb majd az árból leszámíttatom az oktatást. :)
These SIPO pharmacies are usually well-equipped, the offer is wide, but not all products are paired with enough knowledge from the staff. I bought CBD oil here a week ago, which was kept in a 2% 30ml pack in the city only in this one pharmacy. Anyway, it’s great that I found one with them, but they asked me for information because they didn’t know the product, which is especially expensive anyway, not just here, but everywhere. Next time I will deduct education from the price. :)
I
István Bogadics on Google

Modern

Write some of your reviews for the company SIPO Patika "Vásárcsarnok"

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *