Kispatak futópálya - Kispatak futópálya

4.7/5 based on 8 reviews

Contact Kispatak futópálya

Address :

Budai Nagy Antal u., 2220 Hungary

Categories :

Budai Nagy Antal u., 2220 Hungary
G
Gabor Serege on Google

Rövidke.
Short.
É
Éva Kissné Végh on Google

Kispatak melett lehet futni. Jól kiépített a futópálya.
A little girl can run around. Well done the runway.
S
Szabó Pál on Google

Gyönyörű a természet!
Nature is beautiful!
L
László Bakó on Google

Tavaly szeptemberben nyiló Sportcentrum teljesen rendben van. Ma a Goldballal a Vecsés ellen 10:4-re nyertünk. Csak a Goldball
The Sportcentrum, which opened last September, is perfectly fine. Today we won 10: 4 with Goldball against Vecsés. Goldball only
D
D Tibor on Google

Futópálya? Aha... a sok kedves anyuka azon sétáltatja a kis tündérbogár gyerkőcét. Csak ha szeretsz kerülgetni! 🙄
Running track? Yeah ... the many lovely moms are walking around the little fairy beetle's baby. Only if you like to get around! 🙄
J
János Cseh on Google

Egy vízvételi hely tenné tökéletessé. A környezet szép és kultúrált. Szeretek ott futni.
A water intake would make it perfect. The environment is beautiful and cultured. I like to run there.
D
Diamond Andrew on Google

Készül a sportcentrumhoz a bekötő út.
The connecting road to the sports center is being prepared.
A
Alexandra Varga on Google

Annnnnnyira jó az egész környék! 😍😍😍
The whole area is so good! 😍😍😍

Write some of your reviews for the company Kispatak futópálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
All Light Kft - All Light Kft CSAVIL KFT - CSAVIL KFT HOZD EL Fuvarozó Bt. - HOZD EL Fuvarozó Bt. Betongyár 97. Kft. - Betongyár 97. Kft. Pizza Dolo - Pizza Dolo Top Residence Lakópark - Top Residence Lakópark Héhalmi Benedek Elek Általános Iskola - Héhalmi Benedek Elek Általános Iskola Sashegyi Sándor Általános Iskola - Sashegyi Sándor Általános Iskola Szigetszentmárton, faluvége - Szigetszentmárton focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér