Közvágóhíd H - Budapest

3/5 based on 8 reviews

Contact Közvágóhíd H

Address :

1095 Hungary

Categories :
City : Közvágóhíd H

1095 Hungary
D
Dániel Lengyel on Google

Hát elég régies. Az átkelés a híd felől nem biztonságos.
Well old enough. Crossing the bridge is not safe.
A
Alexandra Szabó on Google

Csúcsidőben nagyon fel tudnak torlódni a villamosok, el nem lehet dönteni, hova kell szállni..
At peak times, trams can get very crowded and you can't decide where to get off.
L
Lenkei Gabi on Google

Szörnyű a közlekedés a HÉV pótló eddig a legrosszabb megoldás ami csak lehet.
The terrible transport of the HÉV replacement is by far the worst solution possible.
G
Gergely Kondás on Google

Kritikán aluli hely, mindenki kerülje messzire!
A place below criticism, keep everyone away!
C
Csilla Kertész on Google

Minden fel van turva villamos mellett tájékoztatás kevés . Kerülgetni kell mindent. Kevés a jegy automata.
Everything is secured by tram with little information. Everything should be avoided. There are few ticket machines.
p
paolo lavarda on Google

Tour di Pest sul tram n. 2. Spendendo pochi fiorini, si fa un giro della città con l'emozione di sentirsi in altri tempi e mescolati alla gente comune. Si può immaginare di essere in un film dei tempi di regime, sia prima che dopo la guerra.
Tour of Pest on tram no. 2. Spending a few florins, you make a tour of the city with the emotion of feeling in other times and mixed with ordinary people. One can imagine being in a regime time movie, both before and after the war.
L
László Imre Balogh on Google

Ma reggel felszálltam a kettes villamosra, leülök kényelmesen. Jön a vezető. Matat kicsit a fülkében, majd kijön, kulcsra zárja az ajtót. És elmegy. Egy szót nem szól az utasokhoz. Látjuk, hogy már a második 2-es indul a másik vágányról, mire az utasok kapcsolnak, hogy le kellene szállni. Egyikük megjegyezte, "ez szívatás" - tényleg az volt. Mégsem sikerült elrontaniuk a napomat!!!
I got on tram two this morning, sitting comfortably. The leader comes. Matat slightly in the cab, then comes out, locking the door. And he goes. He doesn't say a word to passengers. We see that the second 2 starts from the other track and the passengers switch to get off. One of them remarked, "it sucks" - it really was. Still, they didn't manage to ruin my day !!!
S
Sandy Juhasz on Google

Hungarian local transportation feeling

Write some of your reviews for the company Közvágóhíd H

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Bor4Me - Bor4Me Raktár szórakozóhely - Raktár szórakozóhely Villám Szerviz Kft - Villám Szerviz Kft Queen's Court Beauty Lounge - Queen's Court Beauty Lounge Etyek, autóbusz-forduló Sörker-T Kft. - Sörker-T Kft. Föld-Rend Team Kft. - Föld-Rend Team Kft. Bulyáki és Társai Bt. - Bulyáki és Társai Bt. B.Liz-Art Kft. - B.Liz-Art Kft. focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér