Tenisz Pálya - Tenisz Pálya

2.5/5 based on 2 reviews

Contact Tenisz Pálya

Address :

Sallai Imre u. 33, 1186 Hungary

Phone : 📞 +778
Postal code : 33
Categories :

Sallai Imre u. 33, 1186 Hungary
k
krisztina Horvath on Google

A
Artúr Makai on Google

A telefont nem veszik fel, kinyomják, nem hívnak vissza. Elfogadhatatlan.
The phone is not picked up, pushed out, not called back. Unacceptable.

Write some of your reviews for the company Tenisz Pálya

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Bajcsy-Zsilinszky Endre szobra - Bajcsy-Zsilinszky Endre szobra Zabhegyező Brasserie&Brunch - Zabhegyező Brasserie&Brunch Egyéni fejlesztés ILF Neurofeedback ADHD ABA Autizmus - Egyéni fejlesztés ILF Neurofeedback ADHD ABA Autizmus Szatmár Méz Kft. - Szatmár Méz Kft. Szamoshát Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. - Szamoshát Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. Zozi Autókozmetika M-V-M Market Kft. - M-V-M Market Kft. KÉPZÉSBEN A JÖVŐ - KÉPZÉSBEN A JÖVŐ Ihász utca - Budapest focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér