Victory Fitness Jégpalota - Jégpalota Budapest

4.4/5 based on 8 reviews

Contact Victory Fitness Jégpalota

Address :

Jégpalota Budapest, Homoktövis u. 1, 1048 Hungary

Phone : 📞 +7889
Postal code : 1
Website : http://victoryfitness.hu/budapest/
Categories :

Jégpalota Budapest, Homoktövis u. 1, 1048 Hungary
T
Tóth-Gecse László on Google

Nagyon szeretem! Barátságos, családias, jó kis hely. Jók a gépek, ésszerűen sorba rendezve. Kedves kiszolgálás. Normál árak. Esténként kicsit zsúfolt, de elviselhető. Jobbnak tartom az újpesti terénél. Ott nincsenek sorban a gépek, kusza, nehézkes.
I really like! Friendly, homely, good little place. The machines are good, reasonably arranged. Dear service. Normal prices. A little crowded in the evenings but tolerable. I think it's better than in Újpest. There are no machines in line there, tangled, cumbersome.
T
Tamás Munián on Google

Jól felszerelt, tágas, modern és remekül felépített konditerem. Bőven van hely. 6-7 óra között van a csúcsidőszak, de akkor is könnyen lehet géphez vagy súlyzóhoz jutni. Budapesten ár/érték arányban nagyon jó. Olcsó a bérlet, miközben kétszintes, óriási a terem. Nyáron kint is lehet edzeni. Pár éve néhány kamu, kókler edző is távozott, a meglévőek rendesen végzik a munkájukat. Ha zene nem tetszik (mindenkinek nem lehet jó) javasolt a headset. Bringa parkoló is van és kocsival is könnyű helyet találni.
Well-equipped, spacious, modern and well-built gym. There is plenty of space. The peak period is between 6-7 hours, but you can still easily get a machine or dumbbell. Very good value for money in Budapest. The rent is cheap while the room is two-story, huge. You can also train outside in summer. A couple of years ago, some fake coaching coaches also left, the existing ones are doing their job properly. If you don’t like music (not everyone can be good) a headset is recommended. There is also a bicycle parking lot and it is easy to find a place by car.
B
Bernadett Sipos on Google

Nincs lehetőség egyszeri belépésre! Akkor is kötelezően meg kell vásárolnod az 1000 Ft-os tagsági kártyát, ha soha többet nem mész. Cserébe a női öltöző kicsi, szűkösen lehet csak elférni és a kézmosók közül is csak egy üzemelt. Amennyiben nem készülsz lakattal, van lehetőséged bérelni, természetesen plusz költségért a belépő+tagsági díjon felül. Nettó lehúzás👎 A csoportos óra amin részt vettem rendben volt, bár ez az edző érdeme, nem a teremé.
There is no one-time entry! You still have to buy the 1000 HUF membership card even if you never go again. In return, the women’s locker room is small, can only be accommodated and only one of the hand basins is operated. If you are not ready with a padlock, you have the option to rent it, of course for an extra cost in addition to the entrance + membership fee. Net write-off👎 The group lesson I attended was okay, although that’s the coach’s merit, not his room.
V
Viktor Nemeth on Google

Superb one
S
Szűcs Tibor on Google

Meets the requirements
Á
Ádám Domokos on Google

Big range of machines, different group trainings. Clean, nice place with friendly trainers!
W
Wek Wekkerson on Google

Great park of equipment and machines. Sauna and stretching area is available too.
M
Mohamed Adel on Google

They have to develop, there are no modern devices

Write some of your reviews for the company Victory Fitness Jégpalota

Your reviews will be very helpful to other customers in finding and evaluating information

Rating *
Your review *

(Minimum 30 characters)

Your name *
Docete Általános Iskola - Docete Általános Iskola Munkássszálló Tatabánya_Kiadó Lakás Cégeknek_Munkásszállás Tatabánya - Munkássszálló Tatabánya_Kiadó Lakás Cégeknek_Munkásszállás Tatabánya Autó Bérlés Sáfrány Kertészet - Sáfrány Kertészet Gemenc Ingatlan - Gemenc Ingatlan Diákotthonok, Kollégiumok - Kollégiumok varga péter nyíregyháza Nagykapornak, autóbusz-forduló Diákotthon - Diákotthon focipálya sakk asztal Játszótér - Játszótér Prim Péter Aréna - Budapest Oláh Viktor - Oláh Viktor Bonyár Kft. - Bonyár Kft. Ksi - Ksi Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér Játszótér - Játszótér